Annons

Tre erfarna kvinnor om erotik

Under strecket
Publicerad

"Vi är tre kvinnor som har träffats av och till under ett och ett halvt års tid och samtalat djupt personligt om våra upplevelser och erfarenheter av sexualiteten."

Så börjar Karin Rosberg sitt brev till redaktionen. Bifogat är deras appell med rubriken: Kvinnor för sexualitetens djupa och höga värden. Där formulerar de tre kvinnorna sig i tio utsagor om vikten av mötet "du och jag", om sexualitetens förmåga att vara svindlande, förgörande, big bang. Och om den kvinnliga sexualiteten, som de skriver är lika stark som den manliga, men inte likadan. De poängterar att de tycker om män, att de som kvinnor ser sig som subjekt - inte objekt - och att de önskar ett möte i ömsesidighet.

Karin Rosberg, Gunilla E Lundquist och Eva Larsson-Myrsten är alla mellan 50 och 60 år. Det var Karin Rosberg som skrivit en text i ämnet som hon skickat till vänner och bekanta för att få en reaktion. Hur är det för dig, känner du igen dig, vill du diskutera vidare?

Två av dem som fick läsa och som ville träffas för att prata var Gunilla och Eva. Sedan dess har de setts ungefär en gång i månaden.

Annons
Annons

Känslan att det är viktigt att visa en annan bild av kvinnors sexualitet, har gjort att de valt att sammanställa sina tankar i en appell.
I texten skriver Karin: "När jag har kommit allra djupast in i mötet med min älskare och allra djupast in i mig själv, känns det som om vi tillsammans iscensätter skapelsen på nytt, själva livets tillblivelse".

Under intervjun är de noga: Ordet "sex" vill de absolut inte ha med i texten, däremot "sexualitet" eller "erotik". Skillnaden är himmelsvid, menar de, där det första uttrycket enbart trivialiserar upplevelsen, de senare uttrycken visar på något större. De tycker också att det varken talas eller skrivs om det de upplever så centralt: Hur djup lustupplevelsen är, hur skör.

– Utlämnandet, hur psykiskt naken både man och kvinna kan vara i sina upplevelser. Man talar om kroppen när det gäller sexualitet, men sällan om tanken eller själen, säger Eva.

Karin talar om hur allt, alla erfarenheter
hon gjort i livet - barnafödandet, vänskap, arbete - har påverkat henne och därmed också hennes sexuella utveckling.

Samtalen i gruppen har stärkt var och en av dem och hjälpt dem i deras egna förhållanden. På vilket sätt?

– Att jag har rätt att säga nej, så att jag inte går med på något jag inte själv vill, säger Eva.

– Att jag inte känner mig så ensam i min typ av upplevelse, säger Karin.

I appellen insänd till redaktionen skrev de: "Det är för lite sexualitet omkring oss i samhället." Men det brukar ju sägas tvärtom att allt är så sexualiserat i dag?

– Det vi ser i samhället är kommersialism, inte sexualitet. Det är en sexualitet som bara handlar om pengar, säger Karin.

Annons
Annons

– Det har varit ett sådant fokus på "jag", säger Gunilla, men att ha det bra handlar om samtal i samläge, att lyssna in samspelet mellan jag och du.
Karin tror att den enda fullvärdiga sexualiteten finns "där medvetandet om de stora krafterna liv och död är starkt". Hon talar om andra tiders gudinnedyrkan, om bilder och statyetter
som uttrycker kraft och liv. Men hon tror också på vikten av att berätta, som de gör nu; att för alldeles vanliga kvinnor kan erotik då och då vara en fullständigt bortom ord, härlig upplevelse.

Det de sökt i sina samtal är att förstå och se det specifikt kvinnliga.

– Vi kan inte ha mannen som norm när det gäller sexualitet, säger Karin.

De har pratat mycket om att kvinnor kan vara minst lika kåta som män, men att de behöver mera tid för att hinna öppna sig. Detta, lusten och längtan, kan börja ett halvt dygn i förväg. En blick, en smekning, ett ord.

– Det handlar om att bygga upp en trygghet, känslan av att någon ska ta hand om mig, någon som jag ska ta hand om. Men om det under dagen går fel i den där förväntan, stängs vi kvinnor igen, säger Gunilla.

Djupare olust hos kvinnan, tror Karin ofta är en följd av att kvinnan tvingats in i en snabbare öppningsfas än vad som är naturligt för henne. Karin talar om den längtan som känns inne i slidan, en längtan som hon tror har en förmåga att djupna med åren.

– Kanske handlar det om upptränade nervbanor? Vi kvinnor har så mycket olika utrustning, vi känner på olika sätt i olika delar av underlivet.

Barnafödandet har varit en viktig del av de tre kvinnornas sexualitet. Nu är barnafödandets tid förbi för dem.

Annons
Annons

– Jag sörjde när jag förlorade min förmåga att bli havande, säger Gunilla.

Men Karin tycker främst att klimakteriet har gett en större frihet eftersom man slipper preventivmedel.

I sin appell talar de om "det nakna duet och det nakna jaget", om att vara ett med universum och om känslor starka som laviner. Absolut och härligt. Men samtidigt - jisses! De flesta, i alla fall småbarnsföräldrar, talar ju om problemet med att orka ha ett sexliv överhuvudtaget, efter jobb, dagishämtning och föräldramöten. Och ni vill proklamera för ett där man börjar ett halvt dygn i förväg och helst upplever Gud i samvaron?! Är inte det lite överkurs?

Jo, visst kan det vara det, säger de och skrattar.

– Vi har inte proklamerat något, och "helst upplever Gud" har vi aldrig sagt - det är upp till var och en. Vi vill bara tala om den möjlighet som finns till en existentiell dimension i erotiken, säger Karin.

Hur mycket tid man kan ägna erotiken går ju i perioder i livet. Ibland ligger det så långt bort att det inte ens finns med i tanken. Det är stor skillnad om man är ensam eller inte alls har barn, eller äldre barn. Deras egna är mer eller mindre vuxna.

Vad som är den goda sexualiteten finns på en stor skala, menar de tre kvinnorna. Erotik kan vara en del av det vardagliga, men också djupet som överraskar, menar de. Det handlar om att ge varandra glädje på lika villkor och att båda vill. Men tid, att veta att man har tid, är en aspekt av det som ger känslan trygghet.

– Lust är något som kommer och går. Vissa perioder vill jag väldigt mycket, andra är inte känslan så stark. I perioder vill jag ha mera tid till annat, tid att var ute i naturen, tid att tänka och möta vänner, säger Karin.

Annons
Annons

Det är så mycket som påverkar lusten. Hur man mår i övrigt, fysiskt och psykiskt, om
man är spänd och orolig för andra saker.
Somt är gemensamt dem emellan, som att de alla har mer eller mindre vuxna barn. Somt är olika. Gunilla har varit gift i 36 år, Eva är omgift och Karin har tidigare varit gift i tjugo år och lever nu i ett obundet förhållande sedan sju år tillbaka.

– Men att tillsammans formulera sig kring glädjen i sexualiteten och att vi alla känner de stora sammanhangen i den, det har varit en förstärkning av den egna kvinnligheten, säger Gunilla.

De tre vill helt enkelt bara säga att sexualitet också kan vara på det här sättet. Samtidigt som vi ju alla har olika sexuella personligheter.

Vad som är centralt i varje relation kan ingen annan än de som är i den bestämma, fastslår de. Just sexuallivet kanske inte fungerar så bra, men det finns så mycket i en relation som kan vara viktigt.

– Om det inte finns något annat än erotik i relationen, så förlorar även den sin spänning efter en tid, tror Karin.

– När man är ung handlar en del av mötet med mannen om möjligheten att få barn.
Senare blir sexualiteten renare, det blir ett mer rent möte mellan man och kvinna, säger Eva.

– När jag var ung var vi inte lika hårt utsatta för utseendefixering som unga är nu. Man vet att man inte är jättesnygg. Men han ser glad ut när han ser mig, det räcker, säger Karin.

Första steget för gruppen för att sprida sina tankar, var att skicka in den till Idag-redaktionen. Nästa steg är en hemsida, ännu under arbete, där Karins text ska finnas och en gästbok för andra kvinnor. I förlängningen hoppas de att män ska delta i samtalet. Eller att man i alla fall ska kunna ställa frågor till varandra, djupare frågor, män och kvinnor emellan.

Tror ni att sex kommer att vara viktigt också då ni närmar er 80? Det blir först tyst runt bordet.

– Det går inte att veta något om framtiden eller åldrandet över huvud taget, säger Karin.

– Sexualitet följer livsrytmen. Det existensiella perspektivet är viktigt. Det jag kan hoppas på är att bli bekräftad som människa, att ömhet och värme finns kvar och kanske en liten rännil av lust, även om det inte handlar om samlag. Det är ju en rännil som handlar så mycket om kraft och livslust, säger Eva.

Kanske är det också som de skriver i sin text till redaktionen: "Samlag har olika karaktär från gång till gång. Det är inte alltid de är så märkvärdiga. I det stora hela är sexualiteten ändå något överväldigande."


Fotnot: Eva är sångpedagog, Karin är arkitekt och samhällsplanerare och Gunilla feldenkraispedagog och sjukgymnast.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons