Annons

Tre långsiktiga köp – ett är Mycronic

Mycronic utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mönsterritare.
Mycronic utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mönsterritare. Foto: Magnus Elgquist/Mycronic

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på tre aktier med goda tekniska utsikter på lång sikt (1-6 kvartal). Samtliga har brutit viktiga motståndsnivåer, närheten till dessa gör att dagens kurs kan utgöra bra ingångsnivå sett till det längre tidsperspektivet. Analysen baseras på stängningskurs 28 maj.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 4

Mycronic

Svenska high-tech-bolaget Mycronic, verksam inom elektronikindustrin, har efter köpsignal från rektangelformation brutit upp genom motståndet vid 106 kronor på lång sikt. Utveckling innanför en stigande trandkanal indikerar positiv utveckling för bolaget vilket skapar en god teknisk grundton för aktien.

Köpsignalen stärker utsikterna – Investtechs forskning visar att det just på lång sikt finns särskilt goda möjligheter till meravkasning mot marknaden utifrån brott ur rektangelformation. 106 kronor utgör numer stödnivå, eventuellt brott ned genom detta är negativt för aktien. Särskilt om det sker under höjd handelsvolym då detta indikerar att säljare är angelägna om att komma ur aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Knowit

Konsultbolaget Knowit AB visar en stark trendbild på lång sikt. Den annualiserade stigningstakten är 47 procent vilket öppnar för god avkastning vid vidare kursutveckling innanför trendkanalen.

Brott upp genom motståndet vid 193 kronor har i kombination med en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare gett köpsignal med starkt signalvärde. Ett RSI över 60 indikerar positivt momentum och tilltagande optimism. Saknaden av motstånd ovanför dagens kurs skapar förutsättning för vidare uppgång. Vid reaktion tillbaka finns stöd närmast vid 193 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Rottneros

Svenska pappermassaproducenten Rottneros har senaste året i huvudsak rört sig mellan stödet vid 7,60 kronor och motståndet vid 12 kronor innanför en stigande trendkanal på lång sikt.

Aktien har nyligen testat tidigare toppnivå kring 12 kronor och under tilltagande volym brutit upp genom motståndet. Köpsignal är därmed utlöst. Hög handelsvolym på kursuppgång är ett sundhetstecken för aktien då det indikerar ökande optimism och att många investerare är angelägna om att gå upp i pris för att köpa. Detta stärker också trendbilden. 12 kronor utgör numer stöd vid reaktion ned. Motstånd saknas.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons