Annons

Tre Mid Cap-aktier i fokus: Två köp – en sälj

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på tre aktier listade på Stockholmsbörsens Mid Cap. Två visar teknisk styrka, medan ett bolag aktivt inom optisk överföring av data, bild och ljud, passerat centralt stöd och fått tekniskt försämrade utsikter.

Under strecket
Publicerad

Hjälm från tillverkaren Mips.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Hjälm från tillverkaren Mips.
Hjälm från tillverkaren Mips. Foto: Emma-Sofia Olsson

CLX Communications

CLX Communications som är en aktör inom kommunikationslösningar till företag visar positiv utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt, visar Investtechs analys. Rörelserna innanför kanalen är dock relativ stora, vilket bland annat illustreras av att aktien har utvecklats sidleds mellan stödet vid 80 kronor och motståndet vid 110 kronor från juli 2018 till mitten av februari i år. Brott upp genom motstånden vid 110 och 135 kronor har utlöst köpsignal. Enligt Investtechs forskning ger detta i kombination med den positiva trenden statistiskt goda utsikter till meravkastning mot marknaden. En positiv volymutveckling stärker signalvärdet och ett högt RSI indikerar starkt momentum och kortsiktig styrka.

Motstånd saknas ovanför dagens kurs (22 maj) vilket öppnar för god uppsida. Vid reaktion tillbaka finns stöd närmast vid 135 kronor. Aktien är maximalt negativ på insiderhandel vilket indikerar att personer med insyn i bolaget anser det vara fundamentalt dyrt. Detta bidrar negativt till den annars så goda tekniska bilden för aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Mips

Hjälmtillverkaren Mips har utvecklats mycket starkt innanför en stigande trendkanal på medellång sikt sedan början av 2018. Aktien har brutit flera motståndsnivåer under resan, nu senast under höjd volym genom 160 kronor. Detta indikerar att köpare är angelägna om att komma in i aktien under dagar med uppgång. I kombination med trendbilden och ett starkt momentum indikeras en tilltagande optimism och fortsatt teknisk styrka. Vidare uppgång signaleras.

Motstånd saknas, vid vändning ned finns stöd närmast vid 160 kronor. Uppmärksamhet bör riktas mot ett eventuellt brott ned genom 160 kronor. Med nästa stöd först vid 110 kronor är nedsidan potentiellt stor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Mips var en av kandidaterna till SvD Affärsbragd 2019:

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Net Insight

Investerare har över tid stadigt accepterat ett allt lägre pris för att komma ur Net Insights B-aktie. Detta har resulterat i en fallande trendkanal på medellång sikt, indikerande minskande efterfrågan bland investerare. Aktien har under höjd volym brutit ned genom stödet vid 1.85 kronor vilket utklöst säljsignal. Signalvärdet försvagas av den negativa volymbalansen indikerande aggressiva säljare.

Stöd under dagens kurs (22 maj) saknas, nedsidan är därmed stor. Vid reaktion upp utgör 1,85 kronor numer motstånd. För indikation på en potentiell vändning bör vid få se brott upp genom motståndet vid 2,50 kronor.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons