Annons

Tre starka bolag på börsen – Munters är ett

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på tre bolag som enligt företagets forskning visar goda möjligheter till meravkastning mot marknaden på kort sikt (1-6 veckor).

Under strecket
Publicerad

Munters levererar lösningar för klimatkontroll.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Munters Group

Munters levererar lösningar för klimatkontroll.
Munters levererar lösningar för klimatkontroll. Foto: Janerik Henriksson/TT

Munters Group AB, leverantör av klimatkontrolllösningar inom jordbruk- och industrisektorn, visar en positiv utveckling innanför en stigande trendkanal på kort sikt. Aktien har stigit på ökad volym efter att en säljsignal från dubbeltopp-formation neutraliserats i början april, visar Investtechs analys.

Senaste tidens nedgång har skett under avtagande handelsvolym, vilket indikerar att säljare inte är angelägna om att komma ur aktien under dagar med nedgång. Den positiva trendbilden och volymmönstret indikerar tilltagande optimism och aggressiva köpare. Aktien har också under hög volym brutit upp genom motståndet vid 46 kronor på medellång sikt vilket stärker undertonen.

Vid reaktion ned utgör trendgolvet vid 43-44 kronor broms i första hand. Stöd finns närmast vid 41,30 kronor, medan motstånd finns vid 51,20 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Coor Service Management

Coor Service Management, som är en nordisk leverantör inom facility management, har efter en horisontell utveckling under april brutit upp genom motståndet vid 82,80 kronor i Investtechs korta graf. Köpsignal har därmed utlösts. En positiv volymbalans och ett högt RSI indikerande starkt momentum stärker trendbilden och styrkan i köpsignalen. Motstånd saknas ovanför dagens kurs vilket öppnar för god uppsida. Närheten till stödet vid 82,20 kronor gör att dagens kurs kan vara en god ingångskurs.

Noterbart är att aktien på lång sikt (1-6 kvartal) brutit upp genom taket i en stigande trendkanal, vilket indikerar en starkare stigningstakt. Detta stärker den underliggande tekniska tonen för aktien.

Brott ned genom stöden vid 82,80 och 78,70 kronor kronor är negativt för aktien, och då speciellt brott genom 78,70 kronor som öppnar för stor nedsida med nästa stöd först vid 65,30 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

IAR Systems

Mjukvaruleverantören IAR Systems återfinns i stigande trendkanaler på såväl kort (graf ovan), medellång, och lång sikt. Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling där investerare stadigt betalat ett allt högre pris för att komma in i aktien.

Senaste tidens kursrörelse med brott genom intervallet 274-280 kronor har utlöst köpsignal på medellång- och lång sikt. Detta återspeglas också i den korta grafen med homogen utveckling innanför en starkt stigande trendkanal. Rörelsespannet innanför trendkanalen är inte mer än drygt 3 procent. RSI är mycket högt med RSI14 kring 90 och RSI21 i närheten av 85 vilket indikerar starkt momentum och styrka på kort sikt enligt Investtechs forskning. Resultaten visar att svenska aktier med ett RSI21 över 70 i genomsnitt har en meravkastning på 5 procent mot den genomsnittliga börsutvecklingen de första tre månaderna efter köpsignal.

Stöd finns i intervallet 267-274 kronor. Brott ned genom 267 kronor är negativt för aktien. Motstånd saknas.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons