Annons

Tre tips: Läge att köpa in sig i industrikoncernen

Köp industrikoncernen med starkt momentum, det menar analysföretaget Investtech som syftar på goda utsikter för Indutrade.

Under strecket
Publicerad

Indutrade, tillverkare och säljare av industrikomponenter, har sitt huvudkontor i Kista.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Indutrade

Indutrade, tillverkare och säljare av industrikomponenter, har sitt huvudkontor i Kista.
Indutrade, tillverkare och säljare av industrikomponenter, har sitt huvudkontor i Kista. Foto: Pontus Lundahl/TT

Indutrade har brutit taket i en rektangelformation på kort sikt och inlett en stigande trendkanal. Denna typ av formation bildas i samband med perioder med sidledes kursrörelser. En köpsignal ges när kursen passerar periodens toppnivåer. Även på medellång sikt är trendbilden uppåtgående vilket tillsammans med köpsignalen från formationen på kort sikt ger goda utsikter för fortsatt positiv kursutveckling under kommande månader.

Motståndet vid 245 kronor har brutits marginellt och det saknas horisontella motstånd över dagens kursnivå vilket antyder att uppsidan är stor. Samtidigt är RSI över 70 vilket är en köpsignal enligt Investtechs statistik och något som indikerar att momentum är starkt i aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Securitas

Securitas B har format en stigande trendkanal på medellång sikt vilket är ett sundhetstecken enligt Investtechs statistik. Dessa aktier har i genomsnitt följts av en meravkastning mot börssnittet på 1,5 procentenheter på tre månaders sikt. Aktien har också format ett horisontellt stöd strax över trendgolvet vilket kan begränsa nedsidan.

Negativ volymbalans, vilket innebär att kursen tenderat att falla på hög handelsvolym och stiga på låg handelsvolym, utgör ett svaghetstecken och försvagar trendbilden på kort sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

ABB

ABB visar ingen tydlig trendbild på medellång sikt, men aktien har format en fallande trendkanal på kort sikt vilket ger svaga utsikter för kursuppgång under den närmaste tiden. Aktien har motstånd mellan 211–219 kronor som kan begränsa uppsidan – här har kursen vänt ned tidigare vilket antyder att många investerare anser att aktien är dyr här. Nästa stöd återfinns samtidigt vid 187 kronor vilket antyder att nedsidan är stor i förhållande till uppsidan och att dagens kurs kan vara en bra utgångskurs.

Svagt negativ volymbalans och fallande RSI indikerar att momentum avtagit.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons