Annons

Trendbrott på börsen – men sälj nischbanken

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på det breda OMXSPI-indexet som visar trendbrott och två storbolag med vitt skilda tekniska utsikter.

Under strecket
Publicerad

Investtech spår stigande kurser på Stockholmsbörsen.

Foto: ShutterstockBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Investtech spår stigande kurser på Stockholmsbörsen.
Investtech spår stigande kurser på Stockholmsbörsen. Foto: Shutterstock

OMX Stockholm PI

Det breda OMXSPI-indexet på Stockholmsbörsen har brutit en stigande trendkanal på medellång sikt och återfinns i dag (kursdatum 15 maj) i närheten av 594-punkternivån, visar Investtechs analys.

Brottet ned genom trendkanalen indikerar i första hand en svagare stigningstakt än tidigare, och kan vara början på en mer horisontell utveckling. 594 punkter utgör stöd vid dagens kurs och brott ned genom detta är negativt för indexet.

På kort sikt utgör 587 punkter signifikant stöd, eventuellt brott ned genom denna försämrar den tekniska bilden ytterligare . En reaktion upp och brott genom motståndet vid 618 punkter är positivt för indexet.

På lång sikt är indexet fortsatt i en stigande trend. Här utgör 600 punkter central nivå där stängningskurs ovanför är tekniskt positivt för indexet och motsvarande negativt under nivån.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Kinnevik

Investmentbolaget Kinnevik återfinns i en starkt stigande trendkanal på medellång sikt. Den annualiserade stigningstakten är hela 131 procent. Detta indikerar en positiv utveckling för bolaget och att investerare över tid stadigt gått upp i pris för att komma in i aktien.

Ett 21-dagars RSI på 64 indikerar positivt momentum vilket adderar till rådande optimism i den tekniska bilden. Utsikterna är även goda på lång sikt där en kurs över stödnivån vid 260 kronor är positivt för aktien.

Motstånd finns vid 300-313 kronor. Vid reaktion ned hittar vi närmaste stöd i den korta grafen vid 242 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Avanza

Nischbanken Avanzas aktie har haft en dyster resa sedan i höstas med en nedgång på närmare 30 procent sedan toppnoteringarna i oktober och november. En köpsignal från rektangelformation i mars visade tecken om vändning upp, men efter att ha vänt ned vid trendtaket har de tekniskt negativa utsikterna accelererat efter brott ned genom stödet vid 78 kronor. Säljsignal har utlösts och försvagas av en starkt negativ volymbalans indikerande aggressiva säljare.

På lång sikt är aktien fortfarande i en stigande trendkanal. Närheten till trendgolvet gör att nedsidan kan begränsas och att aktien hamnar på fastare mark. På medellång sikt saknas dock stöd under dagens kurs vilket öppnar för fortsatt nedgång.

Vid reaktion upp finns motstånd vid 78 och 84 kronor. Brott upp genom dessa nivåer är positivt för aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons