Annons

Triss i starka signaler – köp fastighet och hygien

Två fastighetsbolag med goda tekniska signaler ger köprekommendation, enligt analysföretaget Investtech, som också tittar närmare på ett hygien- och hälsobolag med särskilt starka utsikter efter årsrapporterna för 2018.

Under strecket
Publicerad

Nordiska Kompaniet, NK, i Stockholm ingår i Hufvudstadens fastighetsbestånd, Essity producerar bland annat toalettpapper och Fabege har utvecklat Arenastaden i Solna med bland annat Mall of Scandinavia.

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Nordiska Kompaniet, NK, i Stockholm ingår i Hufvudstadens fastighetsbestånd, Essity producerar bland annat toalettpapper och Fabege har utvecklat Arenastaden i Solna med bland annat Mall of Scandinavia.
Nordiska Kompaniet, NK, i Stockholm ingår i Hufvudstadens fastighetsbestånd, Essity producerar bland annat toalettpapper och Fabege har utvecklat Arenastaden i Solna med bland annat Mall of Scandinavia.

Essity

Essitys B-aktie svarade positivt på årsrapporten för 2018 som presenterades 31 januari. Aktien har handlats upp med drygt 9 procent senaste veckan och har brutit upp genom en horisontell trendkanal på medellång sikt och även genom motståndet vid 246 kronor. Köpsignal från rektangelformation har utlösts, visar Investtechs analys. Signalen stärks av en starkt positiv volymbalans och starkt positivt momentum indikerande kortsiktig styrka och aggressiva köpare. Vidare uppgång indikeras.

Aktien har stöd närmast vid 246 kronor. Kanaltaket vid 240 kronor kan också bidra till att begränsa nedsidan vid reaktion ned. Något motstånd fins inte i Investtechs medellåga (1-6 månaders sikt) eller långa graf (1-6 kvartals sikt). Uppsidan kan därmed anses vara god.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Hufvudstaden

Fastighetsbolaget Hufvudstaden ligger i en stigande trendkanal på både kort, medellång och lång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare ökar och att de stadigt gått upp i pris för att komma in i aktien. Aktien har under veckan noterat nya all-time high, optimismen visas också av ett positivt momentum med ett 21-dagars RSI-värde i underkant av 70. Undertonen för aktien stärks av en köpsignal från rektangelformation på lång sikt (1-6 kvartal). Vidare uppgång signaleras.

Aktien har stöd vid 145 kronor. Något motstånd ovanför dagens nivå finns inte i Investtechs grafer. Aktien kan därmed gott stiga vidare. Vid reaktion tillbaka kan kursnivåer i närheten av stödet vid 145 kronor utgöra bra ingångskurs i aktien.

Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 14 februari och det kan påverka den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Fabege

Fastighetsbolaget Fabege befinner sig i en stigande trendkanal på såväl medellång som lång sikt, visande att investerare över tid betalat ett högre pris för att komma in i aktien. Detta indikerar ökad optimism bland investerarna och att bolaget är inne i en positiv utveckling. Aktien har brutit upp genom motståndet vid 127 kronor vilket utlöst köpsignal. En negativ volymbalans med hög handelsvolym under dagar med kursnedgång försvagar dock signalen, vilket håller tillbaka rekommendationen.

Stöd finns vid 127 kronor. Etablering ovanför stödnivån är positivt för den tekniska bilden, särskilt i kombination med stärkt volymbalans. Något motstånd ovanför dagens nivå finns inte i Investtechs medellånga graf vilket öppnar för god uppsida i aktien.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons