Annons

Trots brist på allmänläkare – väntetiderna minskar

Det har blivit lättare att få tid för besök på de flesta vårdcentraler i Stockholmsregionen. Äldre och multisjuka får oftare träffa läkare i primärvården vilket avlastar sjukhusens akutmottagningar. Ändå har patientnöjdheten med väntetiderna minskat något sedan 2014.

Publicerad
Foto: Bertil Ericson/TT

I en färsk rapport från hälso- och sjukvårdsförvaltningen beskrivs hur primärvården med alla vårdcentraler utvecklas i Stockholmsområdet.

Det mesta går sakta men säkert åt rätt håll, särskilt sedan 2016 då man bytte ersättningssystem. I det tidigare var det lönsamt att ha många, korta besök medan det nu lägger större vikt vid patienter med stora vårdbehov.

Läkarbesöken har blivit något färre medan det totala antalet besök har ökat på vårdcentralerna. I praktiken betyder det att andra personalgrupper avlastat läkarna med en del enklare uppgifter på vårdcentralen. På så sätt har det blivit mer tid för kroniker, äldre och multisjuka.

Annons

Det avspeglar väl att stockholmarna har höga förväntningar på vården.

I nio fall av tio får nu patienterna träffa en doktor inom fem dygn vilket är ett rekordbra resultat som stämmer väl med vårdgarantin. Men paradoxalt nog är det nu något färre intervjuade i olika patientenkäter som instämmer i påståendet att väntetiderna till besöken är rimliga.

– Det avspeglar väl att stockholmarna har höga förväntningar på vården. Och det ska de ha. Vi håller på med en omställning där utveckling är positiv men där det återstår mycket att göra, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Foto: jessica Gow/TT

Från årsskiftet vill hon att de digitala tjänsterna med videobesök ska finnas på alla vårdcentraler och inom fem år ska alla kunna lista sig hos en namngiven läkare. Patienterna ska också vara med bättre i planeringen av den egna vården och alla allmänläkare ska finnas på plats så att det är ungefär en läkare per 1 500 listade.

– Vi har dåliga resultat när det gäller kontinuiteten att få träffa samma läkare och vi får heller inga smickrande omdömen då det gäller bemötandet. Vi har inte personal som är otrevlig, men vi har ett system där man upplever att man inte blir så väl omhändertagen, säger Anna Starbrink.

Det är en bra utveckling så länge det inte sker vid sidan om primärvården.

Björn Wettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, konstaterar också att de digitala besöken via nätdoktorerna har ökat.

– Det är en bra utveckling så länge det inte sker vid sidan om primärvården. Vi vill ju att den typen av tjänster ska avlasta primärvården så att man där kan ägna sig åt patienter med stora vårdbehov, säger han.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, påpekar att en nätdoktor får 650 kr per telefonsamtal.

– De blir överkompenserade och jag är inte imponerad av deras insatser jämfört med distriktsläkarens fysiska möten med patienten som ger så mycket mer.

Nu borde det vara vårdens tur att få mer pengar inte minst för att utbilda och få tag i drygt 400 nya allmänläkare.

Primärvården gör mycket som är bra men resurserna måste öka. Trots fler arbetsuppgifter har pengarna inte ökat i takt med pris- och löneutvecklingen, säger Johan Styrud.

– Politikerna har lagt otroliga summor på NKS, vårdval, konsulter och stödstrumpor. Nu borde det vara vårdens tur att få mer pengar inte minst för att utbilda och få tag i drygt 400 nya allmänläkare. Bara då kan det bli ett riktigt lyft för primärvården.

Annons
Annons
Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 2
Foto: jessica Gow/TT Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons