Annons

Mårten Schultz:Trovärdiga ord kan räcka för en dom

Inför rättegången mot Jean-Claude Arnault förekom både i traditionella och sociala medier spekulationer om målets utgång.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jean-Claude Arnault döms till två års fängelse för våldtäkt.

Foto: Pontus Orre/IBL Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Irenius om domen mot Arnault

Många av spekulationerna utgick från att åtalet skulle sluta i en friande dom, ofta mot bakgrund av jämförelser med en annan uppmärksammad rättegång från tidigare i år. I det fallet friades en programledare efter att ha anklagats för våldtäkt i samband med bad i en badtunna.

Ord mot ord räcker inte för en fällande dom. Men alltigenom trovärdiga ord kan tillsammans med vittnesmål från andra personer vara tillräckligt.

Det finns likheter mellan fallen. De har båda sitt ursprung i #metoo-avslöjandena från förra året. I båda rättegångarna handlade det om händelser som inträffade för många år sedan. I inget av fallen fanns det någon teknisk bevisning i form av bilder eller filmer (vilket för övrigt är förhållandevis ovanligt i våldtäktsmål). Men där upphör likheterna mellan fallen.

Av de två åtalspunkterna för våldtäkt dömdes Jean-Claude Arnault i ett fall, men friades i det andra. Straffet blev två års fängelse. Han ska därtill betala skadestånd till målsäganden med sammanlagt 115 000 kr. Hur kan då tingsrätten döma i ett fall där det saknas teknisk bevisning och ingen bevittnade övergreppet? Tingsrättens domskäl beskriver utgångspunkterna för bedömningen på ett pedagogiskt sätt.

Annons
Annons

Jean-Claude Arnault döms till två års fängelse för våldtäkt.

Foto: Pontus Orre/IBL Bild 1 av 1

Kravet för fällande dom i våldtäktsmål är samma som i andra brottmål. Det krävs att det är utom rimligt tvivel att den som åtalats har gjort det han (eller hon) anklagats för att ha gjort. Vid denna bedömning görs vad som kallas för en fri bevisprövning. Bedömningen är härvid ”öppen” (till skillnad från vad som gäller i vissa andra länder där det finns formella restriktioner för hur prövningen ska gå till). Högsta domstolen, HD, har dock nyligen presenterat en metod för hur bedömningen ska göras i olika led, som tingsrätten använder sig av i detta fall.

Jean-Claude Arnault döms till två års fängelse för våldtäkt.
Jean-Claude Arnault döms till två års fängelse för våldtäkt. Foto: Pontus Orre/IBL

Bevisläget i våldtäktsmål är ofta sämre än i till exempel misshandelsmål. Tingsrätten noterar i domen att bevisningen i dessa mål ofta främst består i parternas berättelser, men att det inte utesluter en fällande dom. Domstolen hänvisar till ett uttalande som HD gjorde 2009. HD framhöll då att prövningen utgår från en bedömning av trovärdigheten av målsägandens berättelse. Om denna berättelse är ”alltigenom trovärdig” så kan den tillsammans med vad som i övrigt har framkommit i målet – till exempel om målsägandens beteende efter händelsen – vara tillräcklig för en fällande dom.

Jag konstaterar att tingsrätten var enig och att domen är gedigen och övertygande.

Vidare noterar tingsrätten att HD förra året konstaterade att bevisningen i dessa mål, förutom parternas berättelser, inte sällan bygger på att andra personer inför rätten vittnar om vad målsäganden har berättat om händelsen. Ord mot ord räcker inte för en fällande dom. Men alltigenom trovärdiga ord kan tillsammans med vittnesmål från andra personer, om målsägandens beteende och reaktioner efter händelsen, vara tillräckligt.

Tingsrätten fann att beviskravet var uppfyllt avseende den första åtalspunkten, men att bevisningen inte höll för den andra åtalspunkten (som rörde ett påstående om att Arnault trängde in i målsäganden medan hon sov). Tingsrättens dom kommer sannolikt att överklagas. Jag ska inte falla i samma fälla som de som spekulerade om utgången i målet inför tingsrättens prövning men konstaterar att tingsrätten var enig och att domen är gedigen och övertygande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons