Annons

Trump sätter ny press på Kalifornien

Tät trafik på Hollywood freeway i morgonrusningen.
Tät trafik på Hollywood freeway i morgonrusningen. Foto: Richard Vogel/AP

Kaliforniens undantag om utsläpp i bilindustrin utmanas av Donald Trump som vill att federal lag istället ska fastställa en nationell standard. Men regeringen backar ändå från tidigare krav och föreslår en årlig utsläppsökning med 1,5 procent.

Under strecket
Publicerad

I september berättade SvD om Donald Trumps ambition att upphäva delstaten Kaliforniens undantag för striktare utsläppsregler i bilindustrin.

Jurister konstaterade att beslutet tog Vita huset ut på ett hittills oprövat slagfält gentemot delstaternas rätt till självbestämmande.

Nu kommer enligt Wall Street Journal signaler om att Trumpadministrationen formulerar om sitt mål genom att sätta gränsen till 1,5 procents årlig ökning av utsläppen enligt ett industrimått. Det skulle innebära ett avsteg från Kaliforniens nollvision, men ändå mindre utsläpp än om Trumps regering fått igenom sitt ursprungliga förslag.

Målet gör enligt experter det möjligt för biljättar att tillverka fordon som släpper ut mer förorenande avgaser. Beslutet, som förväntas bli tillkännagivet vid nyår, kommer efter en intensiv industrilobbying som vände sig mot Trumps ambition att helt upphäva Kaliforniens undantag.

Det var 1975 som den amerikanska kongressen för första gången etablerade generella standarder av utsläpp genom CAFE (Corporate Average Fuel Economy).

Annons
Annons

Inte förrän 2007 togs personbilar in i lagen. President Barack Obama upprätthöll under sina år i Vita huset målsättningen att på sikt minska avgaserna till 2030. Speciellt lagen att begränsa växthusgaser från 2012, där Kalifornien och delar av bilindustrin var instrumentella, har dock angripits av den nuvarande presidenten.

Processen har delat bilindustrin som av hävd varit enad kring riktlinjer om utsläpp. Vissa företag har ställt sig solidariska med Kaliforniens nollvision medan andra har förespråkat standarder bestämda från högsta ort.

De stora bilföretagen General Motors, Toyota och Fiat/Chrysler har lämnat in en stämning som stöder Trumpregeringens ambition att den federala lagstiftningen ska reglera alla delstateras utsläpp.

I Kalifornien med cirka 38 miljoner innevånare, USA:s till ytan tredje största delstat efter Alaska och Texas, har dock luftkvalitetsmyndigheten nyligen deklarerat att 1,5 procents årlig ökning inte är tillräckligt för att möta de federala kraven på luftkvalitet.

Smogen ligger ofta tät över kraftigt trafikerade motorvägar som Highway 5 i Los Angeles.

Trumpadministrationens argument har gått ut på att den tekniska utvecklingen har gjort bilarna säkrare och att skarpare utsläppsregler dramatiskt kommer att öka priset på bilarna. Enligt samma teori kommer människor också att behålla sina gamla bilar längre, vilket i sin tur kommer att leda till fler olyckor och dödsfall efter krockar.

Det finns dock inget vetenskapligt belägg för den tesen.

I somras gick också Ford, Honda, Volkswagen och BMW med på att Kalifornien och vilken delstat som helst skulle få sätta sin egen standard. Något som fick USA:s justitiedepartement att hota om att starta en utredning om olaglig kartellbildning.

Spänningen är stor inför att USA:s miljöskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency) ska lämna sitt yrkande.

Administratören Andre Wheeler höll folk på halster när han i förra veckan besökte bilstaden Detroit:

– Vårt förslag till reglering av bilavgaser kommer att framstå som rimlig, vilket gör att vi kanske inte behöver gå igenom någon rättsprocess, sade han till journalister på plats utan att nämna några detaljer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons