Annons

6 frågor och svar – detta innebär riksrätten

Representanthuset har röstat för att riksrättsåtala presidenten på två punkter – kongresstrots och maktmissbruk.
Representanthuset har röstat för att riksrättsåtala presidenten på två punkter – kongresstrots och maktmissbruk. Foto: Stefani Reynolds/TT

Donald Trump är ställd inför riksrätt, som den tredje presidenten någonsin. Här är vad som händer nu.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

1. Vad innebär utfallet av omröstningen?

Att Donald Trump ställs inför riksrätt. Tidigt på torsdagen, svensk tid, röstade representanthuset för att riksrättsåtala presidenten på två punkter – kongresstrots och maktmissbruk. Det gör Trump till den tredje presidenten i USA:s historia att riksrättsåtalas.

I praktiken genomfördes en omröstning per åtalspunkt. Den om maktmissbruk gav röstsiffrorna 230 för och 197 emot, den om kongresstrots passerade med 229 mot 198. Ledamöterna röstade nästan helt enligt partilinjerna.

Båda åtalspunkterna härrör från Ukrainahärvan, som avslöjades i september och som utretts av representanthusets underrättelseutskott. Tidigare i år pressade Trump Ukraina att utreda Joe Biden, en av Demokraternas presidentkandidater.

Demokraterna anser sig ha bevisat att Trump därmed åsidosatte sin edsvurna plikt att försvara grundlagen när han uppmanade en utländsk makt att påverka ett kommande val i USA. Republikanerna avfärdar anklagelserna och de bevis som kommit fram.

2. Vad sades under debatten inför omröstningen?

En maratondebatt – som var planerad till sex timmar men som drog över tiden – föregick den historiska omröstningen. Demokrater och republikaner gav tydliga exempel på den stora splittring som råder i amerikansk politik.

Annons
Annons

Demokrat efter demokrat begärde ordet för att förklara att Trumps agerande inte gav dem något annat väl än att rösta för riksrätt, i syfte att försvara amerikansk demokrati.

Republikanerna var lika fast beslutna att försvara Trumps agerande och argumenterade för att det är Demokraterna som utgör hotet mot demokratin.

3. Hur går riksrätten till – och när sker den?

Talmannen i representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, utser en ”manager” – i praktiken en sorts åklagare – som driver åtalet vid själva riksrätten i senaten. En sådan person väntas utses kommande vecka. Exakt hur den processen går till är inte tydligt uttalat i konstitutionen, men den personen kan mycket väl bli Adam Schiff som lett riksrättsutredningen i underrättelseutskottet.

Klart är däremot att senaten måste hålla en rättegång efter att åtalspunkterna skickas dit från representanthuset. De hundra senatorerna agerar jury och det krävs två tredjedelars majoritet, så kallad ”super majority” (67 röster), för fällning.

Troligen genomförs riksrätten i början av januari. En grupp demokrater pressar dock på för att Pelosi ska vänta med att skicka in åtalspunkterna till senaten, vilket i praktiken skulle fördröja riksrätten. Syftet skulle vara att försöka få mer gynnsamma förutsättningar i senaten, men det är långt ifrån klart att partiledningen till slut väljer den strategin.

4. Vad får riksrätten för konsekvenser?

Amerikanerna är djupt splittrade enligt partilinjerna i riksrättsfrågan. Bland republikaner har presidenten behållit sitt höga väljarstöd på runt 90 procent.

Trump kan fortsätta att regera landet trots åtalet. Om han skulle fällas i riksrätten i senaten blir han avsatt och vicepresident Mike Pence tar över som USA:s president.

Annons
Annons

Riksrätten kan dock få andra konsekvenser. Många statsvetare menar att riksrättsåtalet engagerar Trumps väljarbas inför presidentvalet 2020, vilket skulle gynna Trump.

Men den effekten kan även slå åt andra hållet. En friad president Trump kan göra demokrater mer målmedvetna om att försöka rösta bort honom i november nästa år. Det skulle kunna innebära ett större valdeltagande, ”turnout”, bland demokrater, som historiskt oftare är soffliggare än vad republikaner är.

5. Vad krävs för fällande dom i senaten?

En fällning är osannolik. Republikanerna har majoriteten i senaten och det skulle krävas att minst 20 av dem röstar med Demokraterna för en fällning. Mer troligt är att den första delen av rättegången, där vittnen hörs, genomförs i senaten – och att båda åtalspunkterna därefter röstas ned.

Hittills har ingen republikansk senator öppet indikerat en vilja att bryta mot partilinjen, snarare tvärt om: majoritetsledaren själv, republikanen Mitch McConnell, deklarerade inför onsdagens omröstning att han inte ser sig som en objektiv jurymedlem i en kommande riksrätt eftersom ”allt handlar om politik”.

6. Vilka brott kan ge riksrätt?

Det är inte exakt definierat. Det är inte ens säkert att det behöver handla om ett brott i lagens mening.

När USA:s grundare skrev grundlagen, konstitutionen, på 1700-talet formulerade de den numera lika berömda som omdebatterade frasen ”treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”. Att ”treason” är förräderi och ”bribery” är mutbrott vet alla. Men hur ”high crimes and misdemeanors” – ungefär ”grova brott och förseelser” – ska definieras är öppet för tolkning.

En vanlig tolkning är, lite förenklat, att om en president grovt bryter mot sina plikter och förlorar folkets stöd, struntar i sin edsvurna plikt att försvara grundlagen eller sätter rättvisan ur spel så kan det utgöra grund för riksrättsåtal.

Efter reklamen visas:
Vad i hela världen är en riksrätt?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons