Annons

Jonas Gummesson:Tryckt stämning mellan partierna och försvaret

ÖB Micael Bydén under ett besök på Gotland 2017.
ÖB Micael Bydén under ett besök på Gotland 2017. Foto: Tomas Oneborg

Nästa vecka ska analysgruppen som går igenom oklarheter i försvarsekonomin ha avslutat arbetet. Det går så där. Partierna accepterar inte försvarets beskrivning av vad pengarna används till.

Under strecket
Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Foto: Tomas Oneborg

Analysgruppen tillsattes av försvarsminister Peter Hultqvist (S) i slutet av förra året och var regeringens svar på kraven från flera partier att försvarsberedningen skulle återuppta sitt arbete.

Anledningen till det var i sin tur att Försvarsmakten då hade hävdat att det saknades totat 55 miljarder för att genomföra förslagen i beredningens slutrapport. Enligt ÖB Micael Bydéns militära råd till regeringen skulle man bara nå halvvägs.

Framför allt skulle ett antal planerade satsningar på armén få stryka på foten och senareläggas.

När politikerna gick igenom underlagen till regeringen visade det sig också att försvaret hade lagt in egna förslag.

Flera frågeställningar återstår att reda ut.

Ett exempel var ytterligare två ytstridsfartyg till marinen för cirka tio miljarder. Ett annat ett ökat antal heltidssoldater. På den punkten fick Försvarsmakten bakläxa en dryg månad senare när regeringen sänkte antalet från 6 750 till 5 700 i regleringsbrevet för 2020.

Syftet med analysgruppen är att gå till botten med det ekonomiska läget, inklusive skillnaderna mellan militärens och beredningens syn på det ekonomiska läget. I gruppen ingår försvarspolitiker från samtliga partier, delar av beredningens tidigare sekretariat och representanter för Försvaret.

Annons
Annons

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Foto: Tomas Oneborg

Hittills har en handfull möten genomförts på försvarsdepartementet under Hultqvists ledning. Det sista är enligt försvarsministerns tidtabell inplanerat till på tisdag i nästa vecka

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Foto: Tomas Oneborg

Enligt personer med insyn i samtalen går det trögt. Försvarsmakten har gjort flera powerpoint­redovisningar utan att dela ut några papper – och har haft svårt att få gehör. Flera frågeställningar återstår att reda ut. Än så länge beskrivs resultat som magert.

Stämningen är också tryckt mellan partiernas företrädare och försvarets representanter.

Flera partier har vid sittande bord uttryckt sig tvivlande och öppet kritiskt mot försvarets ekonomiska redovisningar. Politikerna accepterar inte att stora belopp sugs in i det militära systemet utan att det riktigt går att se var pengarna tar vägen och ger för effekt.

Frågan blir varför det fortfarande drar pengar.

I ett inlägg på Facebook skriver Liberalernas Allan Widman att diskussionerna framför allt kretsar kring två knäckfrågor.

Den ena är den så kallade överplaneringen: att försvaret beställer mer än man behöver och har pengar för att parera ”överklagade upphandlingar och rena leveransförseningar”. Enligt tidigare besked är det nu åtgärdat. Frågan blir då varför det fortfarande drar pengar.

Den andra är att försvaret hävdar att redan beslutade anslagsökningar använts till annat än försvarsberedningen tänkt sig och att pengarna i den bemärkelsen är dubbelintecknade.

– Det kan vara svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala området militärt försvar utan att det åtminstone till del sker till samma ändamål, skriver Widman om det.

På onsdagen träffades analysgruppen utan att ta saken framåt. Målet är skrivningar med en gemensam lägesbild. I nästa skede tänker Hultqvist kalla till förhandlingar om själva försvarsbeslutet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons