Annons

”Tryggare för vår son och hans sambo att gifta sig?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Är det tryggare att vara gift än att ha ett samboavtal? undrar föräldrar till en ogift son. Ja, svarar advokat Caroline Elander Knip. Särskilt vad gäller separation eller dödsfall.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vår son och hans sambo är 43 år. De har två gemensamma barn, 8 och 6 år gamla och inga tidigare barn. Sonen har inga syskon, däremot har hans sambo en bror.

Sonen och hans sambo äger ett hus gemensamt och har skrivit ett samboavtal sinsemellan. Vi, sonens föräldrar tycker att ungdomarna borde gifta sig nu, när de har barn. Men vår åsikt verkar inte delas av dem.

Vi har, i olika sammanhang, läst om att det är en skillnad mellan att vara gift eller sambo. Att det skulle vara tryggare för båda parter att vara gifta. Hur ligger det till egentligen? Vad är skillnaden?

Caroline Elander Knip: I det vardagliga livet skiljer det sig inte nämnvärt om man är gift eller sambo men det finns betydande skillnader i lagen vid separation eller dödsfall.

Då ett gift par separerar är huvudregeln att det ska ske en bodelning och att värdet av giftorättsgodset då delas lika mellan makarna. Enligt lag ska man utgå från egendomsförhållandena den dag som ansökan om äktenskapsskillnad registrerades hos tingsrätten, inom juridiken kallad brytdagen.

Annons
Annons

Giftorättsgods är benämningen på de av makarnas tillgångar som inte är enskild egendom enligt exempelvis ett äktenskapsförord eller enligt föreskrift i ett gåvobrev eller testamente.

Medan makar ärver varandra gör sambor inte det enligt lag.

Många personer som har varit sambo är felaktigt av uppfattningen att det fungerar på motsvarande sätt vid en bodelning enligt sambolagen. En bodelning mellan sambor är dock inte obligatorisk och utgår ifrån dagen då samboförhållandet avslutades.

Det som blir föremål för bodelning för sambor är det som kallas för samboegendom, vilket endast är bostad och bohag som är inskaffad för gemensamt bruk och som inte är enskild egendom.

Det innebär att bland annat bankmedel och eventuella fritidshus inte omfattas av bodelningen. Inte heller omfattas sådant som vardera parten hade innan samboförhållandet inleddes.

Resultatet blir också olika då någon avlider. Medan makar i många fall ärver varandra gör sambor inte det enligt lag. I ert exempel där samborna endast har gemensamma barn skulle barnen direkt ärva den först avlidne föräldern.

Det hela kan leda till en lång rad praktiska problem.

Det kan exempelvis leda till att den efterlevande sambon måste utge pengar till barnen för att de tillsammans ska kunna bo kvar i bostaden. När minderåriga barn ärver blir som regel också överförmyndaren inkopplad.

Det hela kan leda till en lång rad praktiska problem. Skulle er son och hans sambo istället gifta sig skulle den efterlevande maken med stöd av lag ärva den först avlidnes kvarlåtenskap och barnen skulle få ut sitt arv efter båda föräldrarna när även den efterlevande maken har avlidit.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente kan man till viss del styra vad som ska omfattas av en bodelning eller vad som ska ske med kvarlåtenskapen då den första i förhållandet avlider.

Det är dock som sambor inte möjligt att genom juridiska dokument reglera att bodelningen och arvet ska genomföras på exakt samma sätt som om man hade varit gift.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons