Annons

Tuff åklagare tvekar om överklagande

Den friande domen i HQ-härvan innebär allt högre insatser för Ekobrottsmyndigheten om man går vidare med överklagan. Nu kommenterar chefsåklagare Martin Tidén en process som tog sin början redan 2010.

Under strecket
Publicerad

Chefsåklagare Martin Tidén.

Foto: Tomas Oneborg

Chefsåklagare Martin Tidén.

Foto: Tomas Oneborg
Chefsåklagare Martin Tidén.
Chefsåklagare Martin Tidén. Foto: Tomas Oneborg

Om Ekobrottsmyndigheten överklagar tingsrättens friande HQ-dom, skulle det innebära uppåt tio år av olika typer av processer, eftersom det "minst" tar ytterligare två år att gå vidare till hovrätten.

– Förundersökningen om HQ-bank startade hösten 2010, när FI hade dragit in banktillståndet. Jag är den andra åklagaren som har prövat det här sedan dess, säger Martin Tidén.

Det är påfallande tomt bland skrivborden på tionde våningen på Ekobrottsmyndighetens stabskontor vid Barnhusbron i Stockholm när Tidén mycket samlat tar emot pressens frågor ett par timmar efter domen. Självklart är det en prestigeförlust, även om EBM brukar vinna nio av tio mål när de handlar om grov kriminalitet som är det vanliga här, typ Hells Angels.

Annons
Annons

I det ovanliga fallet HQ Bank gjorde Ekobrottsmyndigheten bedömningen att banken hade använt en felaktig modell när man värderade tradingportföljen i ett läge då även Finansinspektionen och Revisorsnämnden hade gjort den bedömningen. Man hade också på EBM gjort kalkylen att felaktig värdering kunde ligga till grund för åtalet.

– Hade jag ändrat mig under processen, så hade jag såklart agerat. Men i juridikens värld så kan det ibland bli två olika slutsatser som båda är rätt, säger nu chefsåklagare Martin Tidén.

Han berättar om det långa tidsperspektivet: En förundersökning som tog hela 3,5 år. Därefter tog det ett år för försvararna att ta del av förundersökningen och ytterligare ett år för tingsrätten att sätta ut målet, samt därpå tre månader i huvudförhandlingarna. Martin Tidén nämner att en processuell översyn kring den här typen av stora mål som fortfarande styrs av lagar från 1940-talet troligen kan behövas.

– En översyn hade kanske gjort det möjligt att pröva frågan om observerbara marknadsdata [värderingen av tradingportföljen] innan man gick till åtal. Kanske hade man kunnat döma i den frågan som ett delmål, resonerar han.

Klart är att Ekobrottsmyndighetens åklagare redan har haft ett 40-tal advokater emot sig, och fått ta emot ganska tuffa ord.

– Tyvärr förskjuter advokaterna fokus från chefsåklagaren Tidén till privatpersonen Tidén, en förskjutning som har skett de senaste åren. Ett sådant hårdare samtalsklimat måste vi tala om, för fortsätter den trenden, kommer vi inte att ha så många åklagare kvar, säger Martin Tidén.

Han gör klart att jobbet har varit tufft både under förundersökningen och rättegången.

– Det är en förändring av arbetsklimatet på några år. Det är en iakttagelse som jag har gjort. Det var inte så här tidigare.

Är du förvånad över att det blev friande dom för HQ bank?

– Jag har varit åklagare så läge, att jag inte blir förvånad. Men grunden för att ogilla åtalet förvånar mig lite. Med tillförsikt ser jag fram emot att förkovra mig med tingsrätten.

Går gärningsbeskrivningen att ändra vid ett överklagande?

– Ja.

Ska du överklaga?

– Det vill jag inte spekulera i. Jag vill ge mig själv och övriga som kan driva detta ordentligt med tid, svarar Martin Tidén som nu har tre veckor på sig innan ett eventuellt överklagande måste beslutas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons