Nya lekparken invigs och Vingåkerborna verkar ha gått man ur huse för att se dockteater och medverka i allsången.
Nya lekparken invigs och Vingåkerborna verkar ha gått man ur huse för att se dockteater och medverka i allsången. Foto: Adam Wrafter

De ställs inför tuffa val: Lekplats eller äldrevård

Nya lekparker eller äldrevård? Frågor som ställs när landets kommuner tvingas förhålla sig till en ny ekonomisk verklighet – samtidigt som allt fler barn och äldre behöver skola och omsorg ska de försörjas av en krympande andel som arbetar. SvD har besökt Göran Perssons hemkommun, Vingåker, där utmaningarna är tydliga.

Publicerad

Det är den 4 juli. I Vingåker, som ligger mellan Örebro och Katrineholm, ska en ny påkostad lekpark invigas. Kommunalrådet Anneli Bengtsson går runt och minglar med människorna som kommit till Tennisparken, som lekparken döpts till. Vingåkerborna verkar ha gått man ur huse för att se dockteater och medverka i allsången.

Åtta miljoner kronor har det kostat att ställa i ordning parken. I Vingåker är det en stor satsning. Utslaget på de 9 000 invånarna motsvarar det att Stockholms stad skulle bygga en ny arena för 800 miljoner kronor. Det i ett läge när kommunens skolor och socialnämnd sammanlagt gick med 12 miljoner kronor i underskott förra året. Även om andra verksamheter lyckas kompensera merparten av underskottet är frågan är om den nya parken är helt rätt prioritering i det pressade ekonomiska läget.

Anneli Bengtsson anser det. Hon pekar på att pengarna tas från investeringsbudgeten och inte från driftsbudgeten. Kommunen har trots de senaste årens underskott pengar på banken som är öronmärkta för investeringar.

1/2

Kommunalrådet Anneli Bengtsson är på plats.

Foto: Adam Wrafter
2/2

”Folk förväntar sig att vi gör mer än det lagstadgade, vilket är vård, skola och omsorg”, säger kommunalrådet Anneli Bengtsson.

Foto: Adam Wrafter

Enligt henne handlar det i grund och botten om att kommunen måste vara en attraktiv plats att bo på. Annars blir resultatet utflyttning till närliggande kommuner, som har råd med ”det lilla extra”. Och det skulle i sin tur leda till förlorade skatteintäkter och ännu större hål i budgeten.

Vingåkers problem är typiska för många av landets kommuner.

– Folk förväntar sig att vi gör mer än det lagstadgade, vilket är vård, skola och omsorg. Och de kommer att förvänta sig ännu mer om tio år. De vill ha lokaler för idrott och kultur, säger Anneli Bengtsson.

Annons

Vingåkers problem är typiska för många av landets kommuner. Dramatiskt ökade kostnader väntar när allt fler barn kräver skola eller barnomsorg och allt fler äldre kräver hemtjänst eller äldreboende. Till det kommer att statens krav på vilka tjänster som kommunerna måste tillhandahålla hela tiden ökar. Det kan vara utökad rätt till LSS eller personlig assistans. Samtidigt krymper andelen personer som arbetar och betalar kommunalskatt.

– Jag skulle säga att vi redan 2019 har bekymmer att leverera enligt alla lagstadgade krav med nuvarande skatteunderlag. Vi har en demografi som ställer krav på en utökad verksamhet, men vi har inte motsvarande utveckling på skatteunderlaget, konstaterar kommunens ekonomichef Elin Höghielm.

Vingåker kommuns ekonomichef Elin Höghielm.
Vingåker kommuns ekonomichef Elin Höghielm. Foto: Adam Wrafter
Annons

Hemtjänst blir snabbt en jättekostnad för oss. Det är sex mil att köra för hemtjänsten från västra till östra delen av kommunen.

Lägg till problem som är mer unika för Vingåker. Kommunen är liten sett till befolkning och glest befolkad.

– Hemtjänst blir snabbt en jättekostnad för oss. Det är sex mil att köra för hemtjänsten från västra till östra delen av kommunen, berättar Anneli Bengtsson.

Skolorna har en liknande utmaning. Det ställs samma grundkrav på Högsjö skola med knappt 60 elever som på en stor skola i Stockholm med över 1 000 elever. Skillnaden är att skolan i Stockholm kan sprida kostnaderna på många fler barn.

Det innebär också att det finns en tydlig gräns för vilken service invånarna som bort långt från centralorten kan förvänta sig.

– Många vill ha bemannat äldreboende i ytterområdena. Då säger jag nej. Det skulle kosta skjortan, säger Anneli Bengtsson.

Vingåker är en av de kommuner som tagit emot flest flyktingar sett till befolkningsmängd. När flyktingar får uppehållstillstånd övergår det ekonomiska ansvaret från staten till kommunen. Även om de ökade kostnaderna ska täckas av statsbidrag innebär det en ekonomisk belastning.

Annons

– I en av våra skolor är i princip hälften av eleverna nysvenskar som inte kan språket. Det ger helt andra förutsättningar än för en skola i ett av ytterområdena, där kanske två elever är nyanlända, säger Anneli Bengtsson.

5 kronor högre skatt är orealistiskt för en kommun som redan har den högsta kommunalskatten i länet.

Revisionsfirman PWC spår i en analys att Vingåker med nuvarande trend skulle behöva höja skatten med över 5 kronor för att klara alla sina åtaganden. Läget med skenande kostnader för främst äldrevården är ganska likt det som gäller för andra kommuner som PWC granskat.

Men 5 kronor högre skatt är orealistiskt för en kommun som redan har den högsta kommunalskatten i länet.

– Vi skulle snarare behöva sänka den något för att vara en attraktiv ort att bo i och flytta till, säger ekonomichefen Elin Höghielm.

Anneli Bengtsson flaggar ändå för att det troligen kommer någon form av skattehöjning, men mycket långt ifrån de 5 kronor som PWC talar om.

Foto: Adam Wrafter
Annons

– Det är inget hot. Det handlar om vad våra kommunmedborgare är beredda att betala för. Säg att vi höjer skatten och så går pengarna oavkortat till äldreomsorgen eller till skolan. Jag tror att en ganska stor del av medborgarna är beredda att gå med på det, säger hon.

Med tanke på de stigande underskotten och de nattsvarta prognoserna från PWC är det lätt att tro att kommunen borde vara i full krisberedskap. Men det är inte ett pessimistiskt kommunalråd som svarar på SvD:s frågor.

Vi i de små kommunerna är jätteduktiga på att hitta saker att göra för att underlätta.

Anneli Bengtsson pekar på en rad områden där Vingåker samarbetar med närliggande kommuner för att öka effektiviteten. Det gäller bland annat räddningstjänsten och vatten och avlopp.

– Jag tycker nog att PWC bortser från möjligheterna. Vi i de små kommunerna är jätteduktiga på att hitta saker att göra för att underlätta. Om vi har hårt tryck på äldreomsorgen, då inrättar vi ett team som riktar sig bara till dementa, så att de kan bo kvar längre i sina hem. Det gör att vi lättar på trycket på äldreomsorgen, säger hon och fortsätter:

Annons

– Utifrån våra förutsättningar tänker jag inte tvärbromsa. Det finns ingen anledning att strypa våra verksamheter.

Enligt kommunalrådet Anneli Bengtsson är kommunikationer det viktigaste för Vingåker, möjligheten för invånarna att pendla till jobb utanför kommunen. ”Jag blir upprörd varje gång jag pratar om det”, säger hon.
Enligt kommunalrådet Anneli Bengtsson är kommunikationer det viktigaste för Vingåker, möjligheten för invånarna att pendla till jobb utanför kommunen. ”Jag blir upprörd varje gång jag pratar om det”, säger hon. Foto: Adam Wrafter

Något som skulle kunna knäcka Vingåkers ekonomi vore om det blir allvar av hotet att minska eller helt avskaffa det kommunala skatteutjämningssystemet. I dag bidrar Lidingö och andra kommuner med hög skattekraft till fattigare kommuner som Malmö och Vingåker.

Förra året kom nästan en tredjedel av Vingåkers intäkter från skatteutjämning och statliga bidrag.

En kommun som Vingåker kan inte lösa sina ekonomiska problem på egen hand, oavsett hur många lekparker och kultursatsningar man drar in på. Den absoluta merparten av pengarna går till lagstadgad vård, skola och omsorg.

– Det skulle inte funka, inte ens om vi enbart behövde leverera på det som är lagstadgat, säger Elin Höghielm.

Annons

Anneli Bengtsson har sin lösning klar.

– Göran Persson brukar säga att man egentligen skulle ha ett system där alla kommuner i hela Sverige har samma skattesats. Och sen får kommunerna pengar utifrån de förutsättningar man har, säger hon.

Vi ber Anneli Bengtsson om en önskelista. Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för ekonomiskt pressade kommuner? Listan börjar med utökad statlig service, som att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen borde öppna sina kontor i Vingåker igen.

Inom en radie på åtta mil har du Katrineholm, Norrköping och Örebro. Men tågen ska gå och de ska stanna här.

Men det viktigaste handlar om kommunikationer, möjligheten för invånarna att pendla till jobb utanför kommunen.

– Jag blir upprörd varje gång jag pratar om det. Vi har ett fantastiskt läge till arbete. Inom en radie på åtta mil har du Katrineholm, Norrköping och Örebro. Men tågen ska gå och de ska stanna här. Höghastighetstågen skulle inte göra något för Vingåkers kommun. Ostlänken gör inget för Vingåker.

I solskenet i Tennisparken träffar vi också Charlotte Prennfors, moderat oppositionsråd i kommunen. Hon är inte här för att fira. Trots att hennes partikamrater var med och godkände satsningen tycker hon inte att byggandet av lekparker hör till kommunens kärnverksamhet.

Annons
Moderata oppositionsrådet Charlotte Prennfors är också på invigningen av Tennisparken.
Moderata oppositionsrådet Charlotte Prennfors är också på invigningen av Tennisparken. Foto: Adam Wrafter

Den ideologiska skillnaden i synen på vad en kommun egentligen ska göra är tydlig.

– Nu har vi lagt 10–12 miljoner kronor på Tennisparken och vi kommer att få en dyr drift men inga intäkter. Jag skulle nog vilja att vi var på topp i skolan innan vi började satsa på saker där vi bara får en dyr drift, säger hon.

Det är klart att vi ska kunna ha ett badhus, men kommunen ska inte driva restaurang i slottet.

– Kommunen ska hålla sig till kärnverksamheten, skola, vård och omsorg. Det är klart att vi ska kunna ha ett badhus, men kommunen ska inte driva restaurang i slottet, fortsätter hon.

Kommer inte invånarna att kräva att det också finns lekparker och kulturverksamhet?

– Det står en entreprenör fritt att bygga det i så fall. Vi behöver inte fler vardagsrum för Vingåker, som man kallar det. Vi är en liten kommun med 9 000 invånare. Om man inte kan få Friends arena i Stockholm att gå ihop har jag svårt att tro att en kommun med 9 000 invånare kan få ett sportcenter att gå ihop.

Kommunalrådet Anneli Bengtsson är på plats.

Foto: Adam WrafterBild 1 av 6

”Folk förväntar sig att vi gör mer än det lagstadgade, vilket är vård, skola och omsorg”, säger kommunalrådet Anneli Bengtsson.

Foto: Adam WrafterBild 2 av 6

Vingåker kommuns ekonomichef Elin Höghielm.

Foto: Adam WrafterBild 3 av 6
Foto: Adam WrafterBild 4 av 6

Enligt kommunalrådet Anneli Bengtsson är kommunikationer det viktigaste för Vingåker, möjligheten för invånarna att pendla till jobb utanför kommunen. ”Jag blir upprörd varje gång jag pratar om det”, säger hon.

Foto: Adam WrafterBild 5 av 6

Moderata oppositionsrådet Charlotte Prennfors är också på invigningen av Tennisparken.

Foto: Adam WrafterBild 6 av 6