Annons

Två aktier med köpläge – och ljusning för SSAB

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på två aktier med särskilt goda tekniska utsikter och möjlighet till meravkastning mot börsen. Vidare visar ståljätten tecken på trendvändning med god uppsida.

Under strecket
Publicerad

Sobi är ett bioteknologiskt läkemedelsföretag.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Sobi är ett bioteknologiskt läkemedelsföretag.
Sobi är ett bioteknologiskt läkemedelsföretag. Foto: Janerik Henriksson/TT

Sobi

För Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) har Investechs algoritmer identifierat en stigande trendkanal på kort, medellång och lång sikt. Enligt nyligen publicerade forskningsresultat på aktier i stigande trendkanaler har aktien statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot börsen som helhet.

Efter en negativ utveckling under januari och mars har aktien utvecklats starkt, och har brutit upp genom motståndet vid 224 kronor vilket utlöst köpsignal. Trendbilden och köpsignalen stärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare som pressar upp priset på aktien. Vidare indikerar ett 21-dagars RSI-värde över 70 ett starkt positivt momentum, och därmed tilltagande positivism bland investerarna och styrka på kort sikt. Vidare uppgång indikeras.

Stöd finns vid 224 kronor, motstånd intill 300 kronor vilket också är motståndsnivå på lång sikt. Uppsidan i aktien är därmed god.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Hembla

Liksom för Sobi har vi för fastighetsbolaget Hembla AB identifierat stigande trender på både kort, medellång, och lång sikt. Forskningsresultaten baseras på data från över 70 000 identifierade trender och visar att aktier som ligger i stigande trender isolerat sett ger goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Mer detaljerat visar resultaten att en aktier som vid dag 0 befinner sig i en stigande trendkanal och får köpsignal i snitt har en meravkasning på 5 procent mot börsen de första 3 månaderna efter köpsignalen.

Hembla visar stark utveckling innanför den stigande trendkanalen på medellång sikt. Köpsignal har utlösts efter brottet upp genom motståndet vid 175 kronor. Vid ytterligare uppgång saknar aktien motstånd och vid en rekyl ned så utgör 175 kronorsnivån numer stöd. Ett högt RSI på 76 indikerar ett starkt positivt momentum och RSI-kurvan visar också en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden för kursen. Ytterligare uppgång indikeras.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

SSAB

För stålföretaget SSAB noteras skiftande tekniska signaler, där en negativ trendkanal på medellång sikt sätter undertonen för den övergripande tekniska bilden.

Aktien börjar dock vakna till liv i bemärkelsen att en trendvändning kan vara förestående. Detta indikerat av att en säljsignal innanför en rektangelformation har neutraliserats då aktien brutit upp genom taket i rektangeln och utlöst köpsignal. Vidare stärks utsikterna av ett brott upp genom motståndet vid 30,80 kronor. Signalen förstärks av en positiv volymbalans resulterad av hög handelsvolym under dagar med uppgång och låg handelsvolym under dagar med nedgång. Detta indikerar avsaknad av aggressivitet hos säljarna som inte är angelägna om att bli av med aktien under dagar med kursnedgång. Sammantaget gör detta att den tekniska bilden för aktien väger över åt det positiva hållet, den negativa trendkanalen till trots.

Vid reaktion tillbaka finns stöd vid 30,80 kronor. Motstånd finns vid- och omkring 36 kronor.

Aktien är teknisk svagt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons