Annons

Två aktier värda att spela på – en att stå över

Köp Lagercrantz och Net Gaming som nyligen utlöst köpsignaler enligt analysföretaget Investtech.

Under strecket
Publicerad

I holdingbolaget Net Gaming ingår bland annat Poker Listings, Casino Toplists, Casino Guide och Casino Top 10.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Net Gaming

I holdingbolaget Net Gaming ingår bland annat Poker Listings, Casino Toplists, Casino Guide och Casino Top 10.
I holdingbolaget Net Gaming ingår bland annat Poker Listings, Casino Toplists, Casino Guide och Casino Top 10. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Holdingbolaget Net Gaming har brutit genom motståndet vid 10,14 kronor i en rektangelformation. Detta är en köpsignal och Investtechs forskning visar på en meravkastning på cirka 8 procentenheter gentemot genomsnittlig börsutveckling på årsbasis.

Aktien stärks av en positiv volymbalans och positivt momentum, vilket indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarkollektivet.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Lagercrantz Group

Teknikgruppen Lagercrantz Group visar en positiv utveckling i en stigande trendkanal på kort, medellång och lång sikt. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs statistik.

Aktien befinner sig dock i en rektangelformation som är under utveckling mellan stödet på cirka 85 kronor och motståndet på 93 kronor. Rektangelformationen indikeras med horisontella blåa linjer i Investtechs grafer. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Aktien är positiv på insynshandel, med övervikt av köp under det senaste halvåret. Det indikerar att aktien är fundamentalt billig.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Eltel

Eltel som levererar tekniska tjänster till infranet-industrin har under en längre tid haft en negativ utveckling på börsen. Aktien har fallit mer än 50 procent sedan årsskiftet och fick ett kraftigt fall på resultatrapporten den 7 november. Aktien har en negativ annualiserad stigningstakt på cirka -32 procent och befinner sig nu under golvet i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det signalerar en vidare nedgång med ännu starkare nedgångstakt än tidigare.

Volymbalansen är starkt negativ och ett RSI-värde under 30 indikerar ett starkt negativt momentum. Detta indikerar att det råder en pessimism bland investerarna och bekräftar trendbilden.

Insynspersoner är däremot mycket positiva med 14 rapporterade köp i år och inga sålda poster.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons