Annons

Två branscher går starkt – nobba byggvarujätten

Nu är det köpläge inom bygg och anläggning samt fastighetsbolag där stigande trendkanaler indikerar positiva utsikter. Men undvik byggvaruhandelskedjan som är inne i en negativ utveckling där den tekniska bilden inte vittnar om någon förbättring.

Under strecket
Publicerad
Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Johan Nilsson/TT

Peab

Bygg- och anläggningsföretaget Peab befinner sig i en stigande trendkanal på medellång (1-6 månader) sikt, enligt Investtechs analys. Detta indikerar att investerare över tid betalat ett högre pris för att komma in i aktien och att bolaget är inne i en positiv utveckling. Aktien har utvecklats starkt efter att ha nått kanalbotten kring årsskiftet, och befinner sig i dag mellan stödet vid 76 kronor och motståndet vid 85 kronor. Trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans och positivt momentum, vilket indikerar aggressiva köpare som pressar upp kursen och att optimismen tilltar bland investerarna. Vidare uppgång indikeras.

Brott upp genom motståndet vid 85 kronor är positivt för aktien och förstärker den tekniska bilden. Särskilt om brottet sker under hög handelsvolym. Vid reaktion ned finns stöd närmast vid 76 kronor. Ett brott ned genom stödnivån bidrar till neutralisering av dagens köprekommendation.

Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Castellum

Fastighetsbolaget Castellum visar stark utveckling i en stigande trendkanal på 1-6 månaders sikt, vilket öppnar för statistiskt goda möjligheter till meravkastning gentemot den genomsnittliga börsutvecklingen.

Aktien noterade alltime-high med 175 kronor i början av februari, efter att ha fått köpsignal efter brott upp genom motståndsnivån vid 167 kronor. Denna nivå, som numer är stödnivå, testas ånyo efter en negativ utveckling sedan toppnoteringen i februari. Brott ned genom stödnivån – och primärt kanalgolvet – indikerar i första hand en långsammare stigningstakt. Vi behöver se ett brott ned genom stödnivån vid 147 kronor innan en säljsignal aktualiseras. Etablering ovanför stödnivån vid 167 kronor stärker utsikterna för aktien. Motstånd saknas ovanför denna nivå vilket öppnar för god uppsida.

Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Byggmax

Byggvaruhandelskedjan Byggmax Group har under de senaste 18 månaderna rört sig upp och ned i en stadigt fallande trendkanal på 1-6 månaders sikt, och befinner sig just nu runt samma nivå som omkring årsskiftet. Det indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och att investerare över tid har sålt till stadigt lägre kurser för att komma ur aktien. Enligt Investtechs forskning på aktier i fallande trendkanaler indikeras fortsatt nedgång.

Aktien har negativ volymbalans genom hög handelsvolym under dagar med nedgång och minskad handelsvolym under dagar med uppgång. Detta bekräftar trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna och försvagar aktien ytterligare. På medellång sikt saknar aktien stöd och vid en reaktion tillbaka möter aktien motstånd vid cirka 33,40 kronor.

Aktien är tekniskt negativ på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons