Annons

Starka fastighetsaktier – och H&M vänder upp

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter och stadsutveckling.
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter och stadsutveckling. Foto: Henrik Montgomery/TT

Analysbolaget Investtech tittar i denna veckas analys på två fastighetsaktier med särskilt goda tekniska utsikter. Ett anrikt storbolag visar på mer avvaktande utveckling.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 3

Catena

Fastighetsbolaget Catena ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det är resultatet av att investerarna varit villiga att betala allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat sett ger aktier som ligger i stigande trender en årlig meravkastning mot referensindex enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid 258 kronor efter en konsolideringsfas med utveckling mellan 242- och 258 kronor. Signalvärdet av brottet stärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare. Ett starkt positivt kortsiktigt momentum med ett RSI21-värde över 70 indikerar en ökad positivism bland investerare, vilket tillsammans med den positiva volymbalansen stärker trendbilden.

Motstånd saknas, vid reaktion ned utgör 258 kronor stödnivå.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 3

Fabege

Fastighetsbolaget Fabege visar styrka innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Trendbilden indikerar tillsammans med en starkt positiv volymbalans och ett högt RSI att optimism råder bland investerarkollektivet för aktien.

Aggressiva köpare, indikerat av den positiva volymbalansen, vill in i aktien under dagar med uppgång och pressar upp priset vilket därmed driver upp mometumet. Detta indikerar enligt Investtechs forskning i sin tur styrka på kort sikt och vidare uppgång. Motstånd saknas, aktien kan därmed gott forsätta stiga. Vid reaktion ned hittar vi stöd närmast i den korta grafen vid 143 kronor. Brott genom denna nivå försämrar den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 3

H&M

Kläd- och modejätten H&M har brutit en stigande trendkanal på medellång sikt. Aktien har vänt upp efter att ha testat stödet vid 140 kronor, och tangerar nu i det närmaste trendbotten.

En fortsatt positiv utveckling och brott upp genom motståndet vid 165 kronor utlöser köpsignal. Nivån utgör även motstånd på lång sikt, brott genom denna nivå signalerar vändning upp från en fallande trend på lång sikt vilket ytterligare stärker den tekniska tonen. Brott ned genom 140 kronor är negativt för aktien med minskad rekommendation som följd.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons