Annons

Två starka aktier – en med negativa utsikter

Fastighetsbolag och fordons- och maskinjätte med brott i olika riktningar i stigande trend, och en verkstadsindustrikoncern som balanserar på teknisk knivsegg.

Under strecket
Publicerad

Fastighet i korsningen Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm som ingår i Hufvudstadens bestånd.

Foto: Hufvudstaden.seBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Fastighet i korsningen Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm som ingår i Hufvudstadens bestånd.
Fastighet i korsningen Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm som ingår i Hufvudstadens bestånd. Foto: Hufvudstaden.se

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på två aktier – Hufvudstaden och Volvo – som efter stark utveckling i stigande trendkanal brutit densamma åt varsitt håll. Vidare analyseras Haldex med renommerade broms- och luftfjädringssystem, där närmaste kursriktning öppnar för antingen ordentlig nedgång eller uppgång.

Hufvudstaden

Fastighetsbolaget Hufvudstaden visar stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar positiv utveckling för bolaget och ett tilltagande intresse bland investerarna.

Aktien har fått en rad positiva signaler senaste tiden med brott upp genom taket i trendkanalen och brott genom motståndet vid 153 kronor. Den senare rörelsen utlöste även köpsignal från rektangelformation, vilket är särskilt positivt när den sker i en stigande trendkanal. Enligt Investtechs forskning förväntas svenska aktier med köpsignal från rektangelformation ge en årlig meravkastning på 7,9 procent gentemot börsen. Utsikterna stärks av ett starkt positivt momentum indikerande ökande optimism och kortsiktig styrka. Detta underbyggs också av brottet upp genom kanaltaket vilket indikerar en ökande stigningstakt.

Aktien är maximalt positiv på insiderhandel efter köp av vd under mars. Detta stärker undertonen för aktien.

Stöd finns vid 150 kronor. Närheten till taket i trendkanalen vid 157 kronor gör att nedsidan sammantaget kan anses begränsad. Motstånd saknas vilket stärker uppsidan.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Volvo

Volvo B har utvecklats starkt efter att ha vänt vid stödet vid 114 kronor i början av januari. Fordons- och maskinkoncernens aktie har nyligen brutit en starkt stigande trendkanal på kort- och medellång sikt, med en annualiserad stigningstakt på hela 138 procent. Detta indikerar i första hand en svagare stigningstakt och är ensam sålunda inte att betrakta som en negativ signal.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid 138 kronor vilket är positivt för aktien. Signalen stärks av en starkt positiv volymbalans med hög handelsvolym under dagar med uppgång, indikerande aggressiva köpare som vill in i aktien.

Utsikterna stärks av en maximalt positiv insiderhandel, indikerande att personer med insyn i bolaget anser det vara fundamentalt billigt.

Stöd finns närmast vid 138 kronor. Etablerat brott ned genom stödet är negativt för aktien, med nästa stödnivå vid 114 kronor. Motstånd finns vid 149 kronor.

Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Haldex

Verkstadsindustrikoncernen Haldex noterar utveckling innanför en fallande trendkanal sedan sommaren 2018. Detta indikerar att investerare över tid stadigt sålt till ett lägre pris och att bolaget befinner sig i en negativ utveckling.

Aktien har pendlat kring stödnivån vid 63 kronor för att nyligen ha brutit ned genom densamma. Signifikansen av brottet försvagas dock av en positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen sjunker under dagar med nedgång. Detta indikerar i sin tur ingen dominerande aggressivitet hos säljarna i syfte att komma ur aktien under dagar med kursnedgång. 21-dagars RSI är också i stigande och därmed avvikande mot kursrörelsen vilket kan vara ett tidigt tecken på vändning i kursen.

Etablerat brott upp genom motståndet vid 63 kronor är positivt för aktien och öppnar för möjlig vändning. Något stöd under dagens nivå finns inte i Investtechs medellånga graf. Vi måste till den långa grafen för att hitta nästa stöd vid 56 kronor. Nästa motståndsnivå ovanför 63 kronor är vid 84,60 kronor, vilket er möjlighet till god uppsida vid vändning uppåt.

Aktien är tekniskt svagt negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons