Annons

Två svaga aktier att sälja – men köp den här

Två bolag med negativa signaler – Genovis och Mekonomen.
Två bolag med negativa signaler – Genovis och Mekonomen. Foto: Joakim Ståhl, Kjell-Arne Larsson/TT

Denna vecka tittar analysbolaget Investtech på bland annat en ledande bildelskedja med svaga tekniska utsikter. Avsaknaden av stöd öppnar för stor nedsida.

Analysen baseras på stängningskurs onsdag 14 augusti 2019.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 4

Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg visar en stark utveckling efter att ha rör sig i huvudsak sidledes under större delen av första halvåret 2019, visar Investtechs analys. Brott upp genom 160 kronor i den medellånga grafen nedan utlöste köpsignal.

En positiv volymbalans indikerar aggressiva köpare, med höjd handelsvolym under dagar med uppgång, och stärker den positiva trendbilden och därmed utsikterna för aktien. Eventuellt brott upp genom toppnoteringen på 186 kronor stärker utsikterna ytterligare. Stöd närmast vid 172-178 kronor på kort sikt. Brott ned genom dessa nivåer är negativt för aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Genovis

Biotechbolaget Genovis har fått ordentligt försämrade tekniska utsikter efter senaste tidens kursrörelse, med säljsignal utlöst efter brott ned genom stödnivån vid 17-19 kronor. Aktien har en starkt negativ volymutveckling vilket indikerar aggressiva säljare som pressar ned kursen. Detta är tekniskt negativt för aktien.

På medellång sikt (graf ovan) är fallhöjden mycket stor med närmaste stöd vid 5,70 kronor. Vi får dock i första hand förhålla oss till den korta grafen där Investtechs algoritmer identifierat stöd vid 16,20 kronor. Brott ned genom denna nivå är negativt för aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Mekonomen

För bildelskedjan Mekonomen har Investtechs algoritmer identifierat en fallande trendkanal på såväl kort, medellång (graf ovan), och lång sikt.

Aktien har under hög volym brutit ned genom stödet vid 64 kronor, vilket gett en robust säljsignal. Stöd under dagens kurs saknas, nedsidan är därmed stor. Ett mycket lågt RSI indikerar kortsigtig svaghet och vidare nedgång.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons