Annons

”Tvärförbindelse Södertörn slår hårt mot klimatet”

Nynäsvägen, väg 73.
Nynäsvägen, väg 73. Foto: Sören Andersson/TT
Publicerad

REPLIK | INFRASTRUKTUR

Tvärförbindelse Södertörn är en stor tätortsnära motorväg som ligger på Trafikverkets ritbord. Tvärförbindelsen är tänkt i ett område i direkt anslutning till huvudstaden, där satsning på kollektivtrafik och cykel istället borde vara ett förstahandsval. Trots det centrala läget vill majoriteten av politikerna i Södertörn ha denna ännu en stadsmotorväg, som dessutom väntas bli en social och ekologisk barriär genom bostadsområden och naturreservat.

Den 20 km långa motorvägen planeras som en förlängning av Förbifart Stockholm och ska förbinda E4/E20 i väster med väg 73 i Haninge i öster. Forskning visar att fler vägar genererar mer trafik. Tvärförbindelse Södertörn kommer alltså driva upp trafiken i hela regionen, och på delsträckor förväntas trafiken mer än tredubblas vilket gör att fler anslutande vägar kommer behöva byggas.

I en gemensam debattartikeln i SvD (2019-06-07) skriver sju socialdemokratiska politiker från Region Stockholm och Södertörnsområdet att ”När den nya hamnen i Norvik öppnar ökar även behovet av att gods kan transporteras på ett smart sätt, både miljömässigt och logistiskt.” Hur denna väg, som gör intrång i inte mindre än två av Huddinges största naturreservat, skulle vara “miljömässigt smart” är för oss i Naturskyddsföreningen svårt att se.

Annons

Tvärförbindelse Södertörn strider tydligt mot klimatmålen men trots det kräver politikerna i sitt debattinlägg full finansiering av vägen, då de är missnöjda med att vägen nu endast finansierats till mindre än hälften. Detta samtidigt som det finns andra och mer angelägna investeringsbehov runt om i landet, i områden där det saknas såväl kollektivtrafik som anständiga vägar.

Riksdagen antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Enligt detta ska Sveriges utsläpp vara netto-noll senast år 2045, och vi ska då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Naturvårdsverket redovisade nyligen en fördjupad utredning av arbetet med miljömålen, där det bland annat redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Exempelvis ska bebyggelse planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen och bilberoendet ska minska. Klimatmålen är tydliga och alla aktörer bör ha sin uppgift klar för sig. Därför är det i våra ögon märkligt att arbetet med ännu en statlig motorväg fortskrider, en väg som bromsar klimatarbetet.

Kommunerna har under åren åsidosatt investeringar i gång/cykel- och kollektivtrafik till förmån för detta omstridda motorvägsbygge. Vi i Naturskyddsföreningen anser att de berörda kommun- och regionpolitikerna nu bör ta sitt ansvar för att bygga ett transporteffektivt samhälle som agerar i linje med klimatmålen. Vi anser att samhället bör lägga ordentliga resurser på hållbara resor och infrastruktur som både minskar utsläppen och trängseln, och prioritera satsningar på kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt gods- och persontrafik på järnväg och regional sjöfart. Här behövs tydliga politiska beslut och styrmedel som tar ansvar för vårt klimat och våra barns framtid.

Beatrice Sundberg
ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län
Alexandra Blomqvist
ordförande Naturskyddsföreningen Huddinge

Alexandra Blomqvist och Beatrice Sundberg.
Alexandra Blomqvist och Beatrice Sundberg. Foto: Privat
Annons
Annons

Alexandra Blomqvist och Beatrice Sundberg.

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons