Annons

”Tydlig säkerhetspolitik krävs – inte S-nostalgi”

Replik från allianspartiernas utrikespolitiska och  försvarspolitiska talespersoner.
Replik från allianspartiernas utrikespolitiska och försvarspolitiska talespersoner. Foto: Anders Wiklund/TT
Under strecket
Publicerad

REPLIK | NATO

Socialdemokraterna väljer via en debattartikel i Svenska Dagbladet av statsråden Wallström och Hultqvist märkligt nog att mitt under brinnande valrörelse lyfta upp ett av de frågeområden där partiet har sämst svar – nämligen utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Den S-ledda regeringen har en lång rad bakslag som otydlighet om landets säkerhetspolitiska hemvist, där regeringen är internt oenig, säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen och valhänt hantering av Nordstream 2 bakom sig.

Senast för ett par dagar sedan meddelade partiet också att man inte på långa vägar tänker tillskjuta de medel som försvaret behöver för att stärka förmågan i en allt mer orolig omvärld.

Det behövs tydlighet i utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Försvarsmakten har pekat på behovet av 18 miljarder i tillskott fram till och med 2021. Den summan behövs för att inte behöva göra nerdragningar. På sikt måste försvarsanslaget uppgå till 2 procent av BNP. Ett svenskt Natomedlemskap är också helt nödvändigt om Sverige ska kunna ha en trovärdig säkerhetspolitik och försvarsförmåga.

Annons
Annons

Regeringen och Socialdemokraterna har konsekvent vägrat att diskutera ett svenskt Natomedlemskap, trots flera utredningar som pekar på att det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Med Sverige i Nato verkar vi avhållande på Ryssland och stärker säkerheten i hela Östersjöregionen. Vi talar inte bara om solidaritet, vi ställer oss på våra demokratiska grannars sida och vill garantera solidaritet med våra baltiska vänner. De som i dag upplever ett faktiskt hot från Ryssland. Vi uppfattar utrikes- och försvarsministrarnas artikel som ett avståndstagande från den svenska solidaritetsförklaringen, vilket vore mycket bekymmersamt och ännu en helt ny riktning i säkerhetspolitiken.

Regeringen har dessutom haft en tydlig inriktning att underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen trots att det skulle riskera Sveriges försvarssamarbeten utan att avtalet för den skull medverkar till kärnvapennedrustning eller ökad säkerhet. Vi vill se en kärnvapenfri värld och stärka nedrustningsarbetet men betackar oss för säkerhetspolitisk plakatpolitik.

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) har kritiserat UD:s hantering av dokumenten rörande säkerhetsrådskampanjen. Margot Wallström är också den av KU mest kritiserade ministern i historien. I sin iver att samla röster i kampanjen till FN:s säkerhetsråd valde regeringen att rasera relationerna med Mellanösterns enda demokrati, Israel. Av samma skäl har regeringen också tystnat i sin kritik mot diktaturer och övergrepp mot mänskliga fri- och rättigheter.

Annons
Annons

Nu gäller det att forma en utrikespolitik där vi till skillnad från regeringen åter prioriterar samarbetet inom EU och blir en tydlig röst för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Wallström och Hultqvist försöker även i sin artikel blunda för att de i dag har stöd för sitt säkerhetspolitiska vägval av extremerna, av Vänsterpartiet och SD i riksdagen. Partier som de facto har en helt annan syn på Ryssland än vad Socialdemokraterna borde ha. Det Socialdemokraterna borde se är att de stöds av de krafter som går Rysslands väg, som vill söndra och splittra EU och Nato. De krafter vi tillsammans måste hindra från att destabilisera Sverige. Det faktum att S dessutom vill underfinansiera det svenska försvaret gör påståendet än mer valfebrigt.

Utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken är sällsynt viktig i en tid som präglas av allt större osäkerhet både i Sveriges närområde, men även globalt. Då krävs tydlighet som ger effekt i den verklighet vi lever i i dag, och inte socialdemokratiskt nostalgiskt önsketänkande. Alliansen vill se en trovärdig utrikespolitik, ett starkt svenskt försvar och ett svenskt Natomedlemskap. Det är inte experiment, det är tydlighet och leverans.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
utrikespolitisk talesperson
Hans Wallmark (M)
försvarspolitisk talesperson
Allan Widman (L)
försvarspolitisk talesperson
Fredrik Malm (L)
utrikespolitisk talesperson
Daniel Bäckström (C)
försvarspolitisk talesperson
Kerstin Lundgren (C)
utrikespolitisk talesperson
Mikael Oscarsson (KD)
försvarspolitisk talesperson
Sofia Damm(KD)
utrikespolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons