Annons

”Tysklands låga pris på kol är en provokation”

”Det mest akuta spåret är att stoppa alla nya investeringar i kol”, säger Johan Rockström.
”Det mest akuta spåret är att stoppa alla nya investeringar i kol”, säger Johan Rockström. Foto: Soeren Stache / TT

Konkreta planer för handling saknas efter FN:s uppmärksammade klimatmöte, anser klimatforskaren och professorn Johan Rockström:

– Tysklands låga pris på kol är en provokation.

Under strecket
Publicerad

Under måndagen hölls ett extrainsatt möte om klimatet i FN:s högkvarter i New York. Den svenska aktivisten Greta Thunberg talade och många stats- och regeringschefer gjorde anföranden och utlovade insatser.

Professor Johan Rockström, chef för Potsdams institut för klimatpåverkansforskning och medarbetare i SvD, var på plats i FN-byggnaden.

Vad tänker du om klimatmötet?

– Mötet visar att världen har börjat ta klimatfrågorna på allt större allvar, men det översätts inte i gröna investeringar och att subventioner för fossilbränslen tas bort. FN:s generalsekreterare António Guterres bjöd in med syftet att det inte bara skulle vara massa tal, utan konkret handling. Men det har vi inte sett.

Vad sades mer?

– På måndagskvällen hölls ett toppmöte mellan bland annat den globala tankesmedjan Romklubben, Världsnaturfonden och representanter för vetenskapssamfundet, där vi framförde grunden för att vi befinner oss i ett planetärt akutläge. Flera stats- och regeringschefer gav stöd för det.

Vad tror du om FN:s nya nio klimatspår?

– De är jättebra, men de är framtagna på FN:s traditionellt demokratiska vis, där medlemsländer så att säga äger olika ansvarsområden. Därmed är de frikopplade från varandra och det är oklart vilken påverkan de kommer att ha.

Annons
Annons

– Det mest akuta spåret är att stoppa alla nya investeringar i kol. 2020 behöver den globala utsläppskurvan böja och vi måste halvera utsläppen inom tio år för att ha två tredjedelars chans att nå Parismålen. Då måste det första vara att sluta göra fel. Men kolkraften subventioneras och expanderar. Om vi satte ett pris på kol på ungefär 50 euro per ton koldioxid, så skulle det räcka för att snabbt fasa ut den.

70 länder har sagt att de ska bli klimatneutrala till 2050 – vad innebär det?

– Det är en bekräftelse på att retoriken är positiv. En handfull länder, som Sverige, har antagit klimatlagar. EU har sagt att man ska leda all politik mot nettoutsläpp 2050. Men det går fortfarande för långsamt och många länder agerar inte utifrån målet. Som exempel har Tyskland beslutat om att sätta ett pris på tio euro per ton koldioxid för kolförbränning. Det är så lågt att det är en provokation.

Hur ser du på att de länder som släpper ut mest, som Saudiarabien och USA, inte bjöds in?

– António Guterres avvek från FN:s diplomatiska kod och släppte inte in dem. Han följde sin linje om att det inte är ett möte för politisk retorik, utan för handling. Så det är ett konsekvent agerande.

Vad tänker du kring Stefan Löfvens tal och löftet om att fördubbla stödet till FN:s klimatfond?

– Det är positivt att Sverige som vanligt visar att man är en trovärdig och pålitlig aktör i det internationella klimatarbetet. Det går fortfarande för långsamt i Sverige, men vi har alla komponenter på plats. Vi har en klimatlag, ett kvantitativt utsläppsminskningsmål och en parlamentarisk majoritet som är med på skutan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons