Annons

Mårten Schultz:Udda – men fallet Arnault är troligtvis nu avgjort för gott

Det skulle förvåna om Högsta domstolen tar upp fallet Jean-Claude Arnault. Därmed är målet troligen slutligt avgjort.

Under strecket
Publicerad

Jean-Claude Arnault döms för två våldtäkter i hovrätten.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Efter reklamen visas:
Kulturprofilen får skärpt straff i hovrätten

Så kom även hovrättsdomen mot den så kallade kulturprofilen, Jean-Claude Arnault. Hovrätten fäller honom för ytterligare att fall av våldtäkt. Få jurister är förvånade över att hovrätten kom till samma slutsats som tingsrätten när det gäller den del av åtalet som landade i fällande dom vid den första prövningen. Däremot var det inte lika väntat att hovrätten skulle finna att bevisningen höll även avseende en annan åtalspunkt.

De juridiska förutsättningarna för prövningen beskrevs pedagogiskt i tingsrättsdomen som hovrätten i denna del lutar sig mot. Tingsrätten konstaterade att prövningen i ett fall som detta utgår från en bedömning av trovärdigheten av målsägandens berättelse. Om denna berättelse är "alltigenom trovärdig" så kan den tillsammans med vad som i övrigt har framkommit i målet – till exempel om målsägandens beteende efter händelsen – nå upp till en fällande dom.

Vidare noterades i tingsrättens dom att bevisningen i dessa mål, förutom parternas berättelser, inte sällan bygger på att andra personer inför rätten vittnar om vad målsäganden har berättat om händelsen. Ord mot ord räcker inte för en fällande dom. Men alltigenom trovärdiga ord kan tillsammans med vittnesmål från andra personer räcka. Annorlunda uttryckt: domstolen kräver inte full säkerhet för fällande dom. Det är tillräckligt att det står utom rimligt tvivel att det gått till på det sätt åklagaren påstått.

Annons
Annons

Jean-Claude Arnault döms för två våldtäkter i hovrätten.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hustruns uppgifter framstår närmast som en form av karaktärsbevisning av ett slag som vanligtvis inte förekommer i svenska domstolar.

Hovrätten delade ”fullt ut” tingsrättens bedömning avseende den del av åtalet som Arnault tidigare dömdes för och instämde även i tingsrättens bedömning av ett annat led i prövningen, där Arnault friades efter en tolkning av brottsbalkens regelverk vid denna tid. (Denna del av bedömningen är teknisk och det finns inte anledning att gå närmare in på den här.)

Jean-Claude Arnault döms för två våldtäkter i hovrätten.
Jean-Claude Arnault döms för två våldtäkter i hovrätten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

När det gäller en andra åtalspunkt om våldtäkt som handlade om att Arnault hade sex med målsäganden när hon var i ett hjälplöst tillstånd (hon sov) kom hovrätten till en annan slutsats än tingsrätten. Målsägandens trovärdighet och tillförlitligheten av hennes uppgifter var tillsammans med stödbevisningen tillräcklig även i denna del.

Ett udda inslag i domen är de redogörelser som lämnats av Arnaults hustru och, som jag förstår det, en av hans vänner. Ingen av dessa personer hade såvitt domskälen visar något att tillföra i sak. Hustruns uppgifter framstår närmast som en form av karaktärsbevisning av ett slag som vanligtvis inte förekommer i svenska domstolar.

Påföljden blev fängelse i två år och sex månader, vilket är sex månader mer än det straff som tingsrätten dömde ut. I denna bedömning beaktade hovrätten Arnaults ålder och att brotten inträffade för länge sedan. (Tingsrätten gav inte Arnault någon ”åldersrabatt”.) Brottens straffvärde var tre års fängelse.

Det skulle förvåna mig om fallet tas upp av Högsta domstolen. Det här målet är således (troligen) slutligt avgjort. Domen mot Arnault blir därmed det första fall efter metoo-vågen förra året som avslutats med en fällande dom. Huruvida det finns ett signalvärde i detta överlämnar jag till andra att bedöma.

Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons