Annons

UKON och Okri twittrar

Under strecket
Publicerad

APROPÅ | KORTPOESI

Inom loppet av några veckor har två författare vänt sig till mikrobloggen Twitter för nya poetiska utforskningar. Först ut var Ulf Karl Olov Nilsson. Under parollen ”UKON kvittrar” har han använt de 140 tecken långa inläggen för att successivt publicera listpoemet ”Efter dödsdomen (några saker jag vill hinna med innan jag dör)”. Vad jag vet är han mindre döende än inspirerad, eller konceptuellt intresserad, av den lista som författaren Georges Perec läste upp i fransk radio tre månader före sin död i lungcancer 1982.

I det dråpliga brottet mellan formens simpelhet och ämnets bråddjup har UKON dagligen listat, eller parafraserat, varierade förhoppningar om allt från fallskärmshoppning och sexuella experiment till att få uppleva ”riktig dödsångest”.

Några dagar senare började den nigerianske författaren Ben Okri publicera ”I Sing a New Freedom” rad för rad på sin mikroblogg. Okris dikt, vars slutrad lades till igår, är väsensskild – en högstämd hymn till människan i rådande kristider.

Twitterdikterna är delvis att betrakta som marknadsföringsstrategier; båda författarna är i dagarna aktuella med nya böcker. Det är nog också lätt att överdriva mediets inverkan på dikternas tillkomstprocess.

I strikt mening rör det sig inte i något av fallen om dikter skapta spontant
i mediekanalen. Snarare är det dikter skrivna
för mikrobloggen, sedan publicerade genom den.

Samtidigt kan man lätt tänka sig att det miniatyriska formatet är en tilltalande kreativ begränsning i skrivandet. Inte minst har twitterdikterna en verklig estetisk potential i de varierande läsupplevelser de ger upphov till, beroende på hur och var man väljer att följa flödet av enskilda poetiska rader.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons