Annons

Ungdomsförbund: Sista chansen för fritt internet

I veckan finns en sista chans för den svenska regeringen att fälla det skadliga upphovsrättsdirektivet, och möjliggöra ett fortsatt fritt internet. Det skriver Muf, Grön ungdom, Luf, Cuf och KDU tillsammans.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

DEBATT | UPPHOVSRÄTT

EU:s omstridda copyrightdirektiv röstades igenom EU-parlamentet, med några få rösters marginal. Lobbykampanjen har varit engagerad från båda håll. Intentionerna är goda. Den enda sidan vurmar för ett fritt internet, och den andra för bättre ersättning till rättighetsägare i en digital tid. Men debatten är inte så enkel som den ofta har framställts.

Upphovsrättsägarnas särintresse får inte gå före allmänhetens frihet. Copyrightlagstiftning som skyddar kreatörer finns redan, och nätjättarna har redan avancerade system på plats för att sålla bort upphovsrättsskyddat material. Med den nya lagen ställs enorma krav på plattformarna ska ta ansvar för vad som laddas upp på deras sajter. Inte bara den som delar upphovsrättsskyddat material, utan också plattformen föreslås göras skyldig till brott mot upphovsrätten.

Annons
Annons

Ingen människa kan granska så stora mängder material, och det kommer därför vara algoritmer som hanterar de enorma flödena. Algoritmerna är intelligenta men har ingen fingertoppskänsla, och kan inte bedöma vad som är upphovsrättsbrott, regimkritik eller satir. Därför måste allt som laddas upp, inte bara det som misstänks innehålla skyddat material, utan allt granskas av plattformarna. De kommer därigenom få en orimligt stor makt över vad som sker på internet. Det är en farlig utveckling mot ett kontrollerat och övervakat internet – motsatsen till den fria virtuella värld vi i Europa känner idag. Internet ska vara öppet och varken styras av mediebranschen eller teknikföretag. Det är förutsättningen för att den fria samhällsdebatten, kulturen, innovationskraften och konkurrensen ska kunna blomstra.

Många parlamentariker vill genom direktivet sätta dit nätjättarna och minska deras makt gentemot rättighetsägarna. Men effekten blir motsatt eftersom de enda som kommer klara att anpassa sig efter de nya reglerna är just jättarna. Förlorarna är privatpersoner, småföretag och de europeiska entreprenörer som redan nu kan ge upp sina drömmar på att skapa nästa stora nätunder. Trots vissa undantag kommer små företag få höga kostnader som gör det svårt att etablera sig, konkurrera eller ens överleva. Det är redan sorgligt få av världens tech-under som kommer från Europa. Inte ens Spotify har lyckats bli starka på hela sin europeiska hemmamarknad, och Europa laggar efter både USA och Kina. Drömmen om en europeisk techindustri kan vi glömma.

Annons
Annons

Det är bara några av de drastiska konsekvenser vi kan förvänta oss om direktivet blir till lag. Idag kan driftiga unga människor med en idé sprida sitt budskap över hela världen med ett knapptryck. Vi i internetgenerationen tar denna kraftfulla tillgång för given, för det är helt enkelt så internet alltid har fungerat. Men morgondagens unga riskerar att möta ett helt annat internet.

Denna vecka, närmare bestämt den 12 april, har riksdagens EU-nämnd sammanträde. I nämnden förankras regeringens EU-politik inför dess förhandlingar i Bryssel. Ledamöterna har nu möjlighet att se till att internet fortsätter att vara motorn där idéer sprids över hela världen. Den svenska regeringen bör, genom EU-nämndens inriktning, ges ett starkt mandat från riksdagen att avslå copyrightdirektivet när ministrarna träffas i Bryssel för en slutlig omröstning den 15 april. Hur ministerrådet röstar vid det mötet kommer att ha avgörande betydelse för hur framtida generationer kommer att kunna utvecklas, arbeta och utbyta idéer på internet och använda sig av internet. Och vi kommer att leva, arbeta och utbyta idéer långt efter att de som driver debatten har gått i pension.

Benjamin Dousa
förbundsordförande Muf
David Ling
språkrör Grön ungdom
Aida Badeli
språkrör Grön ungdom
Joar Forssell
ordförande Liberala ungdomsförbundet
Magnus Ek
förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Martin Hallander
förbundsordförande KDU Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons