Annons

Mårten Schultz:Uppenbart att ”Årets fuckgirl” är ärekränkande

Utmärkelsen skulle ses som positiv. Så förklarade den 19-åring som gav en skolkamrat utnämningen ”Årets fuckgirl” på en scen framför skolkamrater gärningen. Men en enhällig domstol dömer 19-åringen för grovt förtal. Åtalet var inte den svåraste juridiska nöten.

Under strecket
Publicerad

Malmö tingsrätt dömde 19-åringen för grovt förtal.

Foto: Johan Nilsson/TT

Malmö tingsrätt dömde 19-åringen för grovt förtal.

Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö tingsrätt dömde 19-åringen för grovt förtal.
Malmö tingsrätt dömde 19-åringen för grovt förtal. Foto: Johan Nilsson/TT

Årets fuckgirl går till en tjej som ligger killar nära, en person som får killar bli kära. Med män känslor hon leker gärna, så tror hon att hon är sängkammarens stjärna. […] Ett utseende som är fint och lockar men syns ej när hon sig bockar. Sockar sig så väl och smidigt, men lämnar om han kommer tidigt. Du kan varken räkna på fingrar eller tår, hur många saker som glidit in mellan dina lår. Grattis du är visst centrum för alla killar, kanske därför dig andra tjejer inte gillar.”

Så löd motiveringen när Söderslättsgymnasiet i Trelleborg utsåg ”Årets fuckgirl” på sin skolbal i våras. Det var inte den enda kategorin – även ”Årets fuckboy” och ”Årets dramaqueen” utsågs. Utmärkelsen delades ut från en scen. T, som var ledamot av studentkommittén, läste upp motiveringen och berättade att I hade ”vunnit”. I kallades upp på scenen och fick ta emot en inramad version av den ovan citerade texten och en banderoll. Samtidigt spelades en låt upp som anspelar på att sångerskan var en hora.

Annons
Annons

T åtalades för grovt förtal. Förtalsbrottet kriminaliserar handlingar där någon pekar ut en annan som brottslig eller klandervärd. Det finns åtskilliga domar från senare år där personer har dömts för förtal för att ha pekat ut någon som lösaktig eller som ”hora”, till exempel i det så kallade Instagram-målet. Dessa domar har dock framför allt rört uppgifter som spridits på internet. Men det är naturligtvis inte mindre kränkande att hänga ut en klasskamrat från en scen inför skolan än på Facebook.

Förutom den sexuella kränkningen sticker även den sista meningen i motiveringen ut som genuint illasinnad.

T invände att syftet inte var att kränka. Utmärkelsen skulle enligt honom betraktas som något positivt, som ett erkännande av att I var populär. Motiveringen skulle förstås som humoristisk. Tingsrätten blev inte imponerad av detta resonemang. ”Årets fuckgirl” har, enligt domstolen, en starkt negativ klang även för ungdomar och i den sociala kontext som T och I befunnit sig i. Motiveringen var ”mycket förnedrande och kränkande”, ansåg tingsrätten vidare. Den invändning som försvaret anfört om att I kunde ha samtyckt till gärningen, genom att hon kanske hade deltagit i den omröstning som föregick utnämningen, fick inget gehör hos domstolen.

T dömdes av en enhällig domstol för grovt förtal. Straffet blev villkorlig dom och 30 dagsböter. Därutöver blev T skyldig att betala skadestånd med 10 000 kr (vilket är betydligt mycket mer än den totala bötessumman).

Det här var inte den svåraste juridiska nöt Malmö tingsrätt har haft att knäcka i år. Den fällande domen framstår som självklar. Det är däremot inte självklart att förtalsbrottet skulle betraktas som ett grovt brott. Men nog kan det, som tingsrätten också konstaterar, hänsynslösa agerandet i samband med händelsen anses uppfylla förutsättningarna för att klassificera brottet som grovt. Förutom den sexuella kränkningen sticker även den sista meningen i motiveringen ut som genuint illasinnad, nämligen att de andra tjejerna inte gillar I.

Jag har sett vissa invändningar mot det här åtalet. Dessa har handlat om att uttrycket ”fuckboy” är en jargong, att ordet inte ska uppfattas som negativt och att ”fuckgirl” måste förstås på samma sätt. Även om detta är sant för uttrycket ”fuckboy”– och det är det inte alls säkert att det är – så följer inte slutsatsen att den kvinnliga formen måste betraktas på samma sätt. I detta sammanhang är det uppenbart att ”Årets fuckgirl” har en ärekränkande innebörd. Som en konsekvens går T nu in i vuxenlivet med en fällande brottmålsdom på meritförteckningen. 19-åringens advokat planerar att överklaga domen till hovrätten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons