Annons

”Upphandling ger kommuner ökad flexibilitet”

Daniel Suhonen och Sten Svensson kritiserar upphandlad vuxenutbildning (16/5). Men utbildningsföretag är avgörande för kostnadseffektiviteten. Med resultat­uppföljning och valfrihet stärks de långsiktiga förutsättningarna för seriösa aktörer, skriver Li Jansson, Utbildningsföretagen.

Under strecket
Publicerad

Li Jansson, Utbildningsföretagen.

Foto: Pressbild

Med digitalisering når utbildningar glesbygd, större grupper och på ­flexibla tider, skriver Li Jansson.

Foto: Tomas Oneborg

Li Jansson, Utbildningsföretagen.

Foto: Pressbild

Med digitalisering når utbildningar glesbygd, större grupper och på ­flexibla tider, skriver Li Jansson.

Foto: Tomas Oneborg
1/2

Li Jansson, Utbildningsföretagen.

Foto: Pressbild
2/2

Med digitalisering når utbildningar glesbygd, större grupper och på ­flexibla tider, skriver Li Jansson.

Foto: Tomas Oneborg

REPLIK | VUXENUTBILDNING

För att ytterligare höja kvaliteten bör Nacka-modellen införas brett.

Förra året kom 160 000 asyl­sökande. Som en följd behöver platserna på språkutbildningen, SFI, fördubblas. Köerna till SFI är dock redan i dag så långa att många kommuner bryter mot skollagen.

Oavsett ideologisk utgångspunkt måste vi även förhålla oss till att statens resurser är begränsade. Det innebär att vuxen­utbildningens kostnadseffekti­vitet måste öka.

Upphandling kan då fungera väl. Företaget Hermods, som debat­törerna nämner, tog över SFI

i en kommun. Antalet elever ­ökade från 500 till 800. Samtidigt sparade kommunen 6 miljoner att investera i annan välfärd.

Hermods tog över personalen, skillnaderna var ett annat pedagogiskt arbetssätt. Om Hermodsmodellen införs i hela landet kan 61 000 platser frigöras och drygt 1 miljard sparas.

Avesta visar att upphandlad utbildning är viktigt. Komvux upphandlas då en liten kommun aldrig kan få samma kursutbud i egen regi. Avesta upphandlar även specialutbildning för ­kortutbildade i SFI och mate­matik.

För att ytterligare höja kvaliteten bör Nacka-modellen införas brett. Här finns fri tillgång till Komvux och ett kundvalssystem. Aktörerna, från utbildnings­företag till ABF, auktoriseras och resultatuppföljs.

87 procent av Yrkesvux-­eleverna går vidare till arbete och studier. Nackas valfrihetsmodell innebär långsiktiga för­utsättningar, vilket skapar var­aktiga förhållandena för elever och medarbetare.

Avslutningsvis raljerar debattörerna om digitala läromedel. Men med digitalisering når utbildningar glesbygd, större grupper och på flexibla tider. Fokus ­måste i stället vara att designa resultatuppföljningssystem som stärker marknadsexit och slår ut utförare eller egenregi som inte levererar. Ett pengsystem för vuxenutbildning, lokalt eller natio­nellt, gör det möjligt.

Li Jansson

branschansvarig, Utbildningsföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons