Annons

Uppmaning: Alkoholstopp en månad före operation

Patienter informeras om fördelarna av alkoholstopp 4–8 veckor före operationen och ungefär lika länge efteråt.
Patienter informeras om fördelarna av alkoholstopp 4–8 veckor före operationen och ungefär lika länge efteråt. Foto: Bertil Ericson/TT

Flera sjukhus uppmanar nu patienter att avstå från alkohol minst en månad före en planerad operation. Och att ha en vit månad efter ingreppet. ”Det är viktigt om man vill slippa komplikationer”, säger Stefan Redéen, KD-politiker och kirurg.

Under strecket
Publicerad

Även de som dricker måttligt ska informeras om riskerna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1

För ungefär tio år sedan infördes rökstopp i samband med planerade operationer på många håll i landet. De vetenskapliga beläggen för att det minskade risken för komplikationer var överväldigande och vårdgivarna fick Socialstyrelsens uppdrag att informera patienterna om detta. Eller snarare att sätta press på patienterna utan att för den skull ställa några krav på ett rökstopp.

I samma veva diskuterades även risken för komplikationer om man högkonsumerar alkohol. Men eftersom det då fanns färre studier som visade på just det sambandet släpptes frågan.

Tills för bara något år sedan då den väcktes på allvar av både politiker och sjukhusläkare i Örebro, Östergötland, Jönköping och Kalmar.

– Numera är evidensen så stark så det vore fel att inte tala om det för patienterna. De vill naturligtvis toppa sina chanser till en operation utan komplikationer och då är det självklart att man bör hålla sig vit både före och efter operationen, säger kirurgläkaren Stefan Redéen (KD) som skrev sin motion om alkoholstopp under 2018.

Den har nu antagits av fullmäktige i Region Östergötland och numera gäller att alla vårdgivare ska upplysa patienterna om fördelarna med att undvika alkohol 4–8 veckor före en operationen och ungefär lika länge efter.

Annons
Annons

Även de som dricker måttligt ska informeras om riskerna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1

– För att vara på den säkra sidan och minska risken för infektioner, sår som inte läker och problem med benmärgen ska man nog vara vit uppåt en tio veckor före och efter ingreppet. Och det gäller även måttlighetsdrickarna, säger Stefan Redèen och tillägger:

– Väldigt få reagerar negativt på våra ganska tuffa rekommendationer. Och ingen nekas vård om man inte ställer upp på ett alkoholstropp.

Även de som dricker måttligt ska informeras om riskerna.
Även de som dricker måttligt ska informeras om riskerna. Foto: Stina Stjernkvist/TT

I region Stockholm och Gotland är det inte politikerna som varit pådrivande. I stället är det läkarna och tjänstemännen. Sedan en månad finns nu också ett regionalt vårdprogram som ska följas av alla vårdgivare för att patienterna ska undvika ohälsosamma levnadsvanor.

Det handlar om rökning, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och att dricka för mycket alkohol. Här sägs nu tydligt att alla patienter ska erbjudas rådgivande samtal där man ”rekommenderar alkoholfrihet i minst fyra veckor före operation och en tid efter operation”.

Det gäller i första hand patienter med ett så kallat riskbruk av alkohol. Med det menas 1,5 flaska vin i veckan för kvinnor och drygt två flaskor för männen. Men även de som dricker mindre än så ska informeras om riskerna.

– Det finns förstås inga sanktioner om patienten inte vill. Men det finns ingen undre gräns där vi kan säga att det är säkert att dricka alkohol inför en operation. Här handlar det om instruktioner till personalen så att de arbetar strukturerat med att informera och motivera patienterna. Kunskapen ska finnas hos alla, inte bara hos enskilda kirurger, säger Ameli Norling, enhetschef för kunskapsstyrning och stöd på Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) tycker det är bra att professionen tar fram riktlinjer som gynnar patienterna och ser till att nyttan med en operation inte devalveras. Det ska inte beslutas av politikerna.

– Vårdprogram ska vara medicinska bedömningar som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Syftet är att patienter ska tas omhand på likartat sätt i linje med senaste forskning och nationella riktlinjer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons