Annons

Upptakten och katastrofen – så slog förra kraschen till

Världen chockades när USA:s regering lät Lehman Brothers gå i konkurs. Wall street hade tjänat stora pengar på högriskprojekt och när bostadsbubblan sprack följde en global recession. Men upptakten till krisen pågick länge och hade flera aktörer utanför Wall street.

Under strecket
Publicerad

En man lämnar Lehman Brothers 2008 – efter kraschen.

Foto: Mary Altaffer / AP Bild 1 av 1

1 / 4

Så byggdes bubblan byggs upp

En man lämnar Lehman Brothers 2008 – efter kraschen.
En man lämnar Lehman Brothers 2008 – efter kraschen. Foto: Mary Altaffer / AP

Mellan 1990 och 2007 ökade bostadspriserna i USA med 130 procent och därmed blev de lån som bostadsköpare tog allt större. Samtidigt sänkte centralbanken räntan från 6,5 procent till 1 procent mellan år 2000 och 2003, vilket möjliggjorde stora lån. Att centrealbanken Fed höll räntorna låga berodde på att man försökte manövrera så att ekonomin inte skulle drabbas alltför hårt av it-bubblan och terrorattacken i september 2001.

Samtidigt började bankerna minska kvalitén på bostadslånen. De lånade ut till människor med svag ekonomisk ställning och använde lockräntor där lånen hade en stabil låg ränta till att börja med, men som sedan blev rörlig. Utlåningen drevs också på av politik för att allt fler amerikaner skulle äga sitt hem. Exempelvis betalade amerikaner ingen inkomstskatt på sin låneränta (likt det svenska ränteavdraget).

Annons
Annons
Foto: Richard Drew / AP Bild 1 av 1

2 / 4

Bubblan spricker

Foto: Richard Drew / AP

Mellan år 2004 och 2006 hade Fed successivt tryckt upp räntan och när huspriserna började sjunka fick människor till slut svårt att betala räntor och omfinansiera rörliga lån. Resultatet blev att bankerna började sälja av människors hem som ett sätt att få betalt för sina lån, även om det sällan var tillräckligt på grund av de sjunkande priserna.

2007 sprack till slut bubblan. Huspriserna sjönk med 25 procent.

Bubblan spred sig till hela ekonomin, på grund av hur de underliggande lånen används i finansiella instrument. Lånen sattes ihop i värdepapper och såldes som säkra investeringar, där den som köpte värdepappret förenklat fick del av ränteintäkter och kapitalintäkter. Sedan handlade man dessutom med så kallade ”credit default swaps”, som fungerar som försäkringspapper där lånen var de underliggande värdet.

När krisen bröt ut skakade därför hela det finansiella systemet och bankerna tappade förtroende för varandra. Våren 2008 var investmentbanken Bear Stearns nära att kollapsa när centralbanken i New York klev in.

Staten tog också över finansinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. Men dåvarande finansminister Henry Paulson och dåvarande centralbankschefen Ben Bernanke drog gränsen vid Lehman och lät investeringsbanken falla i september 2008.

Annons
Annons
Foto: Mary Altaffer / AP Bild 1 av 1

3 / 4

Paniken och konsekvenserna

Foto: Mary Altaffer / AP

Wall Street upplevde den största paniken sedan depressionen på 1930-talet. Finanskrisen som utlöstes av USA:s bostadsbubbla och en oansvarig finanssektor lamslog världsekonomin, som gick in i en global recession och senare utlöste eurokrisen i Europa.

Miljoner amerikaner förlorade pension, hem och bostad. Börserna rasade, både bankernas aktiekurser och börserna i stort. Exempelvis tappade krisande Merrill Lynch 36 procent på en vecka, innan Bank of America tog över banken.

Annons
Annons

Barack Obama.

Foto: Pablo Martinez Monsivais /AP Bild 1 av 1

4 / 4

Responsen – nya bromslagar

Barack Obama.
Barack Obama. Foto: Pablo Martinez Monsivais /AP

När Barack Obama tillträdde var det under brinnande finanskris. Han drev igenom ett större lagpaket som skulle tvinga ner bankernas riskvilja och kongressen röstade igenom ett räddningspaket på 700 miljarder dollar. 250 miljarder dollar injicerades direkt i hundratals banker för att bromsa finanskrisen.

Bland åtgärderna fanns skattelättnader, utökad arbetslöshetsersättning och hjälp till stater och infrastrukturprojekt för att försöka återstarta ekonomin.

I slutet av 2008 tryckte centralbanken Federal Reserve ner räntan till nära noll och höll den där i sju år. Banken köpte också upp 4 000 miljarder dollar i säkerheter i form av bostadslån och obligationer och pumpade på det sättet ut lika mycket kapital i ekonomin. Innan Janet Yellen lämnade sin post som centralbankschef påbörjades arbetet med att fasa ut tillgångarna och krympa centralbankens balansräkning.

Annons
Annons
Annons
Annons