Annons

Birgitta Forsberg:Märkligt att Eriksson får sitta kvar i Swedbanks styrelse

När Swedbanks valberedning sätter styrelsen i tvättbaljan för renskrubbning försvinner alla ”gamlingar”. Ägarna ersätter dem med en penningtvättsexpert, en bankexpert och – vilket är känt sedan tidigare – en före detta statsminister. Därmed blir styrelsen betydligt starkare.

Under strecket
Publicerad

Swedbanks årsstämma i Folkets hus, Stockholm den 28 mars.

Foto: Lotte Fernvall/TT

Swedbanks årsstämma i Folkets hus, Stockholm den 28 mars.

Foto: Lotte Fernvall/TT
Swedbanks årsstämma i Folkets hus, Stockholm den 28 mars.
Swedbanks årsstämma i Folkets hus, Stockholm den 28 mars. Foto: Lotte Fernvall/TT

Swedbanks valberedning tvättar styrelsen ren från allt gammalt genom att de enda två ledamöter som suttit under den tidsperiod som Uppdrag Granskning skärskådat, 2007–2015, nu lämnar styrelsen. Ulrika Francke valdes in 2002 och Siv Svensson 2010.

Lämnar gör även före detta finansmarknadsminister Peter Norman, som nyligen – och överraskande – tog över ordförandeposten i den skakiga bostadsbyggaren Oscar Properties.

Peter Norman säger till Dagens Industri att hans avgång bland annat beror på det fokus som legat på hans på vänskap med Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. En vänskap som tvingat Thedéen att jäva ut sig från alla beslut om Swedbank.

Ett annat skäl som Peter Norman tar upp i DI är att han under det senaste dryga halvåret har haft en annan uppfattning än majoriteten i styrelsen i ett antal frågor. Vilka vill han inte berätta.

Annons
Annons

I vilket fall var det väntat att Ulrika Francke, Siv Svensson och Peter Norman skulle lämna styrelsen.

I stället får Swedbanks blivande ordförande Göran Persson två nya ledamöter att basa över. Dels en pennigtvättsexpert, juristen Josefin Lindstrand. Hon har både svensk och internationell erfarenhet av arbete mot penningtvätt och räknas, enligt DN, som en av Sveriges ledande experter på regelefterlevnad i banker. Som vice ordförande i Sörmlands sparbank var hon med och städade upp röran där.

Att Bodil Eriksson, som är expert på kommunikation, får sitta kvar trots att kommunikationen har varit katastrofal är något märkligt.

Dels en bankexpert, SEB:s tidigare ställföreträdande koncernchef Bo Magnusson, som jobbade nära den dåvarande koncernchefen Annika Falkengren. Han är i dag ordförande för statens bank SBAB, för investmentbanken Carnegie och för fastighetsbolaget Rikshem. Dessutom är han styrelseledamot i den belgiska banken KBC Bank N V.

Efter det förnyande badet blir den ledamot som har suttit längst, arbetstagarrepresentanterna oräknade, Bodil Eriksson, som kom in 2016. Resten har valts in 2017–2019.

Bodil Eriksson är valberedningens enda överraskning. Att hon, som är expert på kommunikation, får sitta kvar trots att kommunikationen har varit katastrofal är något märkligt.

De nya – Persson, Lindstrand och Magnusson – ska lämna ”de uppdrag som inte är förenliga med uppdragen i Swedbanks styrelse”, enligt banken. Och Magnusson aviserade genast att han lämnar SBAB:s och Carnegies styrelser.

Intressant blir det att se om Göran Persson helt lämnar pr-byrån JKL. Om han stannar kvar där kan problem uppstå. De uppdrag pr-byrån har är nämligen hemliga så transparensen är inte den bästa.

Den nya styrelsen ska väljas vid en extra stämma före midsommar. Datum är ännu inte klart, men banken måste skicka kallelsen före maj månads utgång.

Även om valberedningen har varit senfärdig – den hade kunnat göra de här förändringarna redan vid den ordinarie stämman i mars – så har den nu skrubbat styrelsen ordentligt.

På extrastämman stiger därför en rejält förnyad, och betydligt starkare, styrelse upp ur tvättbaljan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons