Annons

”Utan tvärförbindelse blir det trafikinfarkt”

Foto: P-O Sännås/Aftonbladet/TT

Regeringen måste skjuta till de miljarder som krävs för att bygga Tvärförbindelse Södertörn – och byggstarten bör ske senast år 2022. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.

Publicerad

DEBATT | INFRASTRUKTUR

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor, och sju av tio kommuner med starkast tillväxt finns på Södertörn. På Södertörn ligger flera av de regionala stadskärnor som pekats ut som fokuspunkter för bostadsbyggandet. Nya stadsdelar växer fram såsom Vega, Riksten, stadskärnan Flemingsberg, Haninge stad och Hemfosa. Antalet invånare i Södertörnskommunerna är redan fler än i Stockholms innerstad och kommer att fortsätta växa.

Med fler människor och företag ökar behovet av både person- och godstransporter. Den befintliga infrastrukturen kommer då inte att räcka till. I dag är det svårt att resa tvärsöver regionen, exempelvis mellan Haninge och Flemingsberg, utan att först ta sig in mot centrum. När den nya hamnen i Norvik öppnar ökar även behovet av att gods kan transporteras på Södertörn på ett smart sätt, både miljömässigt och logistiskt.

För att klara av tillväxten utan en trafikinfarkt behöver Tvärförbindelse Södertörn komma på plats – trafikleden från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Tvärförbindelsen finns med i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen men saknar full finansiering. Av totalbudgeten på 10,3 miljarder kronor för projektet finns 4,5 miljarder kronor avsatta. Enligt Trafikverkets tidplan kan vägen börja byggas någon gång 2021–2023. Södertörn och Stockholmsregionen kan inte vänta så länge.

Annons

I klimatdebatten ställs ibland satsningar på vägar mot kollektivtrafik, men det behöver inte vara så. Stockholmsregionen lider av att allt för många resor går genom centrum vilket skapar köer och ökade utsläpp på vägarna samt trängsel på tåg och bussar som går genom innerstaden. Tillsammans med utbyggd kollektivtrafik och elektrifiering kan i stället tvärförbindelsen bli en del i att bygga ett hållbart transportsystem i regionen.

Våra krav på regeringen är därför:

  • Att regeringen tar beslut om byggstart av Tvärförbindelse Södertörn senast år 2022.
  • Att regeringen lovar att tillskjuta resten av de pengar som krävs för att bygga Tvärförbindelse Södertörn i nästa nationella plan för transportinfrastrukturen år 2022.
  • Tvärförbindelsen bör byggas med en BRT-lösning (bus rapid transit), en superbusslinje med destinerade körfält som gör det möjligt att resa kollektivt snabbt och utan byten tvärsöver Södertörn och som kan anslutas även till Förbifart Stockholm.
  • Tvärförbindelsen ska byggas så att den stödjer elektrifierad godstrafik och med flexibilitet inför tekniska innovationer och framtidens mer klimatsmarta fordon.

Städers och regioners sociala och ekologiska hållbarhet skapas i ett samspel mellan fungerande närmiljöer och fungerande trafiklösningar. Genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn så snart som möjligt och med stöd för elektrifierad gods- och kollektivtrafik kan vi lösa kapacitets- och trängselproblem i regionen samtidigt som fler kan resa hållbart i vardagen. Det som krävs är att staten tar sitt ansvar för infrastrukturen. Stockholmsregionen behöver Tvärförbindelse Södertörn.

Jens Sjöström (S)
trafikregionråd i opposition, Region Stockholm
Robert Johansson (S)
talesperson i tillväxt- och regionplanefrågor, Region Stockholm
Meeri Wasberg (S)
kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun
Ebba Östlin (S)
kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
Sara Heelge Vikmång (S)
kommunalråd i opposition, Huddinge kommun
Jan Valeskog (S)
oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor, Stockholms stad
Patrik Isestad (S)
kommunalråd i opposition, Nynäshamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons