Annons

Här är faktorerna bakom friskolors starkare resultat

En typisk elev hos de stora friskolekoncernerna har välutbildade föräldrar och är inte nyanländ, visar SvD:s genomgång. Även skolor som ligger i utsatta områden har elever med bättre förutsättningar att lyckas jämfört med närliggande kommunala skolor.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 3
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TT

De stora skolföretagen slår snittet när det kommer till kunskapsresultat. Andelen elever som går ut nian med godkänt i alla ämnen är högre, en högre andel av eleverna blir behöriga till gymnasiet och snittbetyget är högre, jämfört med kommunala skolor.

Academedias skolor hamnar ungefär på snittet för alla friskolor sett till kunskapsresultat, Internationella engelska skolan (IES), Kunskapsskolan, Futuraskolan och Fridaskolorna visar upp bättre resultat än friskolor i snitt.

När det kommer till skolresultat finns dock två faktorer som enligt forskning i hög utsträckning påverkar skolresultatet: föräldrarnas bakgrund och hur länge eleven har bott i Sverige.

SvD:s granskning av de fem största friskolebolagen visar att dessa elever i högre grad har föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med kommunala skolor. Och det är ovanligare med elever som nyligen invandrat till Sverige.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Nästan alla skolor som hör till de fem största skolkoncernerna har en låg andel nyanlända elever – även om det finns undantag. Vid IES i Kista är andelen nyanlända i årskurs nio 10 procent – mot 8 procent i snitt i Stockholms stad. Av de 27 IES-skolor som finns i Skolverkets statistik är det nio som inte har några nyanlända elever.

I de andra friskolekoncernernas skolor är det ännu mer sällsynt med nyanlända. I Kunskapsskolans 28 skolor som har årskurs nio har hela 17 skolor inte har en enda nyanländ elev i nian. Och av Fridaskolans fem skolor har fyra noll nyanlända.

Få nyanlända i friskolorna

Jonathan Howell, pressinformatör på IES, säger att på grund av de långa köerna till IES skolor är det svårt för nyanlända elever att komma in. IES har ansökt om att låta nyanlända undantas kön i tre av deras skolor, men kommunerna har endast anvisat ett fåtal nyanlända elever till IES, och därför har de inte fått in speciellt många nya elever den vägen.

På många av IES skolor går däremot en relativt hög andel elever med utländsk bakgrund, det vill säga som själva är födda utomlands eller som har föräldrar födda i ett annat land. Men oavsett vilket ursprung eleverna har, är andelen elever med högutbildade föräldrar över snittet i friskolekoncernerna.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

11 av Kunskapsskolans 28 skolor hör till den femtedel av alla skolor i Sverige där eleverna har mest välutbildade föräldrar – medan ingen av deras skolor hör till den femdel med lägst andel elever till utbildade föräldrar. För IES hör 16 av 27 skolor som hör till femtedelen med högst andel utbildade föräldrar, bara en skola ligger något under rikssnittet.

Det gäller oavsett var skolorna ligger.

IES grundare Barbara Bergström har framhållit att IES finns i socioekonomiskt utsatta områden. I en intervju med DI Weekend 2016 säger hon att i så kallade ”problemområden” ser hon störst potential för ”positiv förändring” och att hon gillar när det finns en blandning av elever från ”olika bakgrunder och samhällsklasser”.

Men även i IES skolor i de socioekonomiskt utsatta Stockholmsområdena Skärholmen och Rinkeby-Kista går elever vars föräldrar är betydligt mer välutbildade jämfört med närliggande kommunala skolor.

Föräldrarnas utbildningsnivå

I IES Skärholmen har exempelvis 54 procent av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det är under snittet för Stockholm som ligger på 69 procent. Men det är en högre andel än på den närmaste kommunala skolan, Sätraskolan. Där har 47 procent av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. På IES i Kista har 57 procent av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel på Kista grundskola, 750 meter åt sydväst, är 45 procent.

Annons
Annons

Kunskapsskolan har bland annat en skola i Tumba i Botkyrka, där 55 procent av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. På den närmaste kommunala skolan, Storvretskolan, har andelen med utbildade föräldrar sjunkit till 29 procent.

Att eleverna eller deras föräldrar är medvetna och aktivt valt en friskola är i sig en faktor som talar för att eleverna har större förutsättningar att lyckas i skolan, enligt Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Vi är stolta över att vi har många studenter från olika länder och kulturer

Han visade i en rapport i våras att friskolor i allmänhet och IES och Kunskapsskolan i synnerhet tenderar att sätta glädjebetyg, alltså att eleverna får ett högre betyg än vad deras kunskaper i ett ämne borde ge, i högre utsträckning än andra skolor. Om hänsyn tas både till förekomsten av glädjebetyg och elevernas socioekonomiska bakgrund går det inte att se att att friskolor generellt är bättre än kommunala skolor, enligt Jonas Vlachos.

– Tittar man på de nationella proven är den enda friskolekoncern som verkar ha bättre skolor jämfört med kommunala, IES. Men IES är ju generösa med betygen. Är de då också generösa i sin rättning av de nationella proven? Det är inte otänkbart.

Jonathan Howell säger att IES har en mängd skolor i olika slags områden, och att elevsammansättningen oftast speglar den demografiska sammansättningen i närområdet.

– Oavsett deras förutsättningar hjälper vi våra elever att nå väldigt goda resultat, säger Jonathan Howell.

Han berättar att de bjuder in alla föräldrar med barn i skolåldern som bor inom pendlingsavstånd när IES öppnar nya skolor till informationsträffar.

– Vi är stolta över att vi har många studenter från olika länder och kulturer och från många olika kommuner.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons