Annons

Överklagan: ”Kostar 100 miljoner i månaden”

Utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Nacka och söderort är överklagad till regeringen.
Utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Nacka och söderort är överklagad till regeringen. Foto: Tomas Oneborg

Den nya tunnelbanan som ska dras mot Nacka och söderort har överklagats till regeringen. Det innebär att det omfattande bygget kan försenas mer än ett år. Inga nya upphandlingar i bygget påbörjas.

Under strecket
Publicerad

Så ska de nya tunnelbanelinjerna österut och söderut växa fram.

Foto: Grafik: Alexander RauscherBild 1 av 1

Det var i början av september som Trafikverket fastställde järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Utbyggnaden finansieras av stat, region och de kommuner som får ny tunnelbana. Kostnad: 14,4 miljarder kronor.

Men nu har en fastighetsägare på Blasieholmen överklagat beslutet. Det är Fastighets AB Hovslagaren som yrkar på att regeringen i första hand beslutar att upphäva Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen.

Överklagandet fortsätter:

”Alternativt i andra hand beslutar att planen ska kompletteras med utförligare skyddsåtgärder för att förebygga störningar från trafiken och anläggningen”, heter det i överklagandet, ”samt att fastställa att ventilationsanläggningen på Hovslagargatan på Blasieholmen tillåts endast under byggtiden”.

Ventilationsanläggningen, som blir permanent, kommer att döljas av ett 12 kvadratmeter stort galler i marknivå:

– Ventilationen är ljudlös och ska enbart ta in luft i tunnelbanan och inte blåsa ut någon luft, berättar Emma Sahlman, pressinformatör på Region Stockholm.

Annons
Annons

Så ska de nya tunnelbanelinjerna österut och söderut växa fram.

Foto: Grafik: Alexander RauscherBild 1 av 1

I överklagan anhålles, med hänvisning till en förestående semester, om anstånd att utveckla grunderna till den 22 november.

Enligt gängse handläggningstider kan det ta allt från sex till 18 månader för att få ett avgörande från regeringen.

– Det är naturligtvis tråkigt. Vi kommer inte att påbörja några nya upphandlingar innan järnvägsplanen vunnit laga kraft, säger avdelningschef Martin Hellgren vid Region Stockholm.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk:

– Det väcker frågor om lagstiftningen är rätt utformad, givet att vi alltför ofta ser samhällsviktiga projekt försenas och fördyras på grund av ett överklagandeinstrument som saknar motstycke i vår omvärld, säger han.

Jens Sjöström, oppositionsregionråd (S), instämmer:

– Förseningen kan mellan tumme och pekfinger kosta skattebetalarna 100 miljoner kronor per månad, det är absurt. Jag ska uppvakta mina partikamrater i regeringen och be dom prioritera detta ärende, säger han.

Projektet har redan inlett förberedande jobb på Blasieholmen. Just nu undersöks hur 500 000 ton stenmassor ska fraktas bort från den befintliga arbetstunneln.

Under tisdagen testades alternativet att köra bort massorna vattenvägen med ett pråmfartyg i stället för lastbil. 90 lastbilsturer (2 x 45) om dagen är annars uppskattningen om vad som kommer krävas.

Stockholms stad genomför bullermätningar i området. I utvärderingen ingår även mätning av damning, uträkning av transporteffektivitet och beräkning av klimatpåverkan. 

Exploatering på Blasieholmen var tidigare i fokus i samband med det tilltänkta Nobelcentret som stoppades av Mark- och miljööverdomstolen i maj 2018. Föreningen Blasieholmens vänner, som stred mot Nobelcentret, genomför under torsdagen en utfrågning av politiker angående exploateringen på Blasieholmen.

Så ska de nya tunnelbanelinjerna österut och söderut växa fram.
Så ska de nya tunnelbanelinjerna österut och söderut växa fram. Foto: Grafik: Alexander Rauscher
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons