Annons

Utlandssvenskarnas dom: Det sämsta med Sverige

Välfärden ja, skattenivån nej. Vad utlandssvenskarna gillar, och ogillar, mest med Sverige listas i en undersökning från SOM-institutet. Enkäten visar även att det finns vissa länder de hellre flyttar hem till Sverige ifrån än andra.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: SvD och TTBild 1 av 1

1 / 10

Foto: SvD och TT

Utlandssvenskarna har i en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet fått möjlighet att tycka till om Sverige i olika kategorier.

Här är resultatet, från det som fått störst andel positiva röster till det som väcker absolut mest negativa känslor:

Annons
Annons
Foto: Alamy/IBLBild 1 av 1

2 / 10

Naturen

Foto: Alamy/IBL

Vi är starkt medvetna om naturen och sätter den högt.

Den naturromantiska bilden av Sverige lever. Om det är allemansrätten, de djupa skogarna eller skärgårdarnas kala klippor som är anledningen till att utlandssvenskar är så positiva till den svenska naturen är svårt att säga. Antagligen är det allt tillsammans. Oavsett vem som svarat på undersökningen, ung eller gammal, arbetande eller studerande så håller de tillfrågade naturen som det mest positiva med Sverige.

Och vad finns det att vara negativ till? Faktum är att noll procent av de tillfrågade ser något negativt med naturen.

Allra mest positiva är de svenskar som bor i Afrika eller Mellanöstern, 99 procent, medan 90 procent av de som bor i övriga Norden ställer sig positiva till den svenska naturen.

– Även andra studier visar att svenskar har ett engagerande förhållande till naturen. Jag tror att det beror på att vi har mycket natur i detta land, vi är starkt medvetna om den och vi sätter naturen högt, säger Lennart Weibull, seniorprofessor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och författare tillsammans med Sofia Arkhede till undersökningen ”Svenska krusbär? Utlandssvenskars bild av Sverige” som ingår i SOM-insitutets forskarantologi Svenska utlandröster.

Även maten hålls högt av utlandssvenskarna:

Annons
Annons

Ikeas köttbullar – everywhere.

Foto: Alamy/IBLBild 1 av 1

3 / 10

Maten

Ikeas köttbullar – everywhere.
Ikeas köttbullar – everywhere. Foto: Alamy/IBL

På Ikea i USA säljs knäckebröd, herrgårdsost, köttbullar, sill och lax – traditionell svensk mat. Och det är också till Ikea som många åker för att handla de smaker som de saknar allra mest. Oavsett var i världen de bor så är utlandssvenskarna positiva till den svenska matkulturen. Lennart Weibull konstaterar att resultatet visar det som så många studier tidigare kommit fram till, att maten är en mycket viktig som symbol för hur vi lever.

Svenskar är positiva till främmande mat.

– Vissa rätter är ju så starkt förknippade med Sverige, som köttbullar, rotmos och så vidare, säger Lennart Weibull.

Mest positiva till den svenska matkulturen är utlandssvenskar boende i Norden (85 procent) medan de som bor i Väst- och Östeuropa samt Asien är minst positiva (74 procent).

Undersökningen ger också svar på vad de tillfrågade tycker om matkulturen i det land de bor. Tørrfisk, smalahove (kokt fårhuvud) och brunost verkar inte gå hem – endast 35 procent av de svenskar som bor i Norge är positiva till den norska matkulturen.

Fransk och thailändsk mat står högt i kurs runt om i världen och föga förvånande är majoriteten av de utlandssvenskar som bosatt sig i dessa länder positiva till matkulturen (89 procent).

– Svenskar är positiva till främmande mat, det har tidigare undersökningar från SOM-institutet visat. Till exempel genom att folk har fått lista plus och minus med invandring, då har maten alltid fått många plus, säger Lennart Weibull.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

4 / 10

Arbetsmoralen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den allmänna bilden är att svenskar har hög arbetsmoral – att vi jobbar mycket, gör det som förväntas av oss och är plikttrogna. Kanske tycker vi till och med att vi har högre arbetsmoral än folk i andra länder.

69 procent av utlandsvenskarna är positiva till den svenska arbetsmoralen. De som bor i Tyskland och USA anser att även de länderna har hög arbetsmoral (85 respektive 70 procent är positiva) medan de svenskar som lever i länder i Afrika och Latinamerika inte har lika positiv syn på den arbetsmoral som råder där.

– Jag tror att många sätter likhetstecken mellan hög arbetsmoral och låg korruption. Arbetsmoralen handlar alltså inte bara om jobb utan också om ordning och reda och vi svenskar uppfattar oss inte som korrupta, säger Lennart Weibull.

Annons
Annons

Ambulanshelikopter vid Karolinska i Solna.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

5 / 10

Välfärden

Ambulanshelikopter vid Karolinska i Solna.
Ambulanshelikopter vid Karolinska i Solna. Foto: Tomas Oneborg

Vi har exporterat det svenska välfärdstänkandet.

Fri skola, föräldrarförsäkring, vård och omsorg i hemlandet tilltalar även de svenskar som inte längre bor i Sverige. 64 procent av utlandssvenskarna är positiva till det svenska välfärdssystemet. Mest positiva är de svenskar som bor i Latinamerika (80 procent). Enligt Lennart Weibull är en förklaring till detta alla de som flydde från Argentina och Chile till Sverige men som nu har flyttat tillbaka till sina hemländer.

– Man kan säga att vi genom dem har exporterat det svenska välfärdstänkandet, säger Lennart Weibull.

Skillnaden mellan åldersgrupper är liten medan den är större om man tittar på de svarandes politiska ideologier. De som känner tillhörighet till vänster är mer positiva till den svenska välfärden (70 procent) än de till höger (55 procent).

När det gäller svenskarnas syn på välfärden i sitt nya boendeland är skillnaden större. De som bor i Latinamerika, Asien, Östeuropa och Afrika/Mellanöstern är minst positiva till sina nya länders välfärdssystem. Mest positiva är svenskarna i Norge, inte så konstigt eftersom landet har ett välfärdssystem som till stora delar liknar det svenska.

Annons
Annons

Partiledarna presenterar Decemberöverenskommelsen 2014.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

6 / 10

Klimatet för medier, företag och politik

Partiledarna presenterar Decemberöverenskommelsen 2014.
Partiledarna presenterar Decemberöverenskommelsen 2014. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Överlag har svenskarna en positiv bild av Sverige. Inte ens den grupp som generellt brukar ha en kritisk hållning – de som politiskt räknar sig klart till höger – är särskilt negativa.

Synen på det svenska medieklimatet är till exempel positiv oavsett var man bor (60 procent av utlandsvenskarna). Skillnaden mellan svenskar i olika länder är då större när det gäller synen på det politiska klimatet och den allmänna administrationen. Motpolerna – precis som vad gäller synen på välfärden – är Latinamerika, där 68 procent är positiva till det politiska klimatet, och 79 procent till den allmänna administrationen, medan motsvarande siffror för svenskar boende i Nordamerika är 47 respektive 48 procent.

Annons
Annons

Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har ringat in den svenska mentaliteten.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

7 / 10

Mentaliteten

Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har ringat in den svenska mentaliteten.
Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har ringat in den svenska mentaliteten. Foto: Pontus Lundahl/TT

Konflikträdd, lite blyg men oberoende och något sparsam i sina känslouttryck. Så kan man grovt sammanfatta de generella svenska personlighetsdrag som etnologen Åke Daun beskriver i boken ”Svensk mentalitet” från 1989. Om det är dessa drag som utlandssvensken tolkar in i begreppet den svenska mentaliteten är svårt att säga men generellt är 56 procent positiva till hur vi svenskar är och uppför oss. De som är minst positiva är de yngre och de som har varit utomlands mellan fem och nio år.

– Jag hade möjligen trott att den positiva synen på den svenska mentaliteten skulle vara högre. Det borde vara svårt att inte gilla den eftersom de som svarar är svenska. När man jämför mentalitet i olika länder så ligger Sverige högt men de som bor i Norden eller Nordamerika värderar den mentaliteten högre än den svenska, säger Lennart Weibull.

Annons
Annons
Foto: Björn Larsson AskBild 1 av 1

8 / 10

Vädret

Foto: Björn Larsson Ask

Många av dem som flyttar till Thailand och till Spanien har valt land efter klimatet.

Vädret är ett kärt samtalsämne i Sverige men orden är inte alltid positiva. Färre än hälften av de tillfrågade utlandssvenskarna är positiva till det svenska vädret. Minst positiva är de som bor i soliga och varma Latinamerika, 30 procent, medan de som bor i något av våra nordiska grannländer är mest positivt inställda till det svenska vädret, 62 procent.

När det gäller inställningen till vädret i det land de nu bor i är 99 procent av de boende i Spanien glada för det spanska klimatet medan bara 47 procent av de svenskar som bor i Storbritannien gillar det väder som råder där.

– Det är tydligt att många av dem som flyttar till Thailand och Spanien har valt land efter klimatet. Omkring 40 procent av dessa är pensionärer, säger Lennart Weibull.

Det har även ställts en fråga om planer på att flytta tillbaka till Sverige igen.

– Den visade att runt 45 procent av svenskarna som bor i Thailand och i Spanien inte räknar med att flytta hem medan motsvarande siffra för de som exempelvis bor i Förenade Arabemiraten är 11 procent, säger Lennart Weibull.

Annons
Annons

Här kan svenskar i Bangkok handla.

Foto: Alamy/IBLBild 1 av 1

9 / 10

Prisnivån

Här kan svenskar i Bangkok handla.
Här kan svenskar i Bangkok handla. Foto: Alamy/IBL

Mest positiva till prisnivån i det nya landet är de som bor i Thailand.

Norge, Danmark, Hongkong, USA och Storbritannien är länder som enligt Forex semesterprisindex är dyrare än Sverige. Och det är de boende i Asien och Östeuropa som är de minst positiva till den allmänna prisnivån i Sverige. Mest positiva är svenskar som bor i övriga Norden, antagligen för att Sverige ändå är billigare än flera av de nordiska länderna.

De flesta som har flyttat från Sverige är positiva till den prisbild som råder i det nya landet. Minst positiva är de som bor i Norge, men så är priserna också högre där än i Sverige. Mest positiva till den allmänna prisnivån i det nya landet är de som bor i Thailand. Och jämför man med Sverige så är priserna knappt hälften mot de svenska.

Annons
Annons
Foto: Kenny BengtssonBild 1 av 1

10 / 10

Skattenivån

Foto: Kenny Bengtsson

Särskilt intressant är att det svenska välfärdssystemet väcker positiva känslor medan skatterna inte gör det.

Skattenivån uppfattas som det sämsta med Sverige, enligt utlandssvenskarna. Här ser man en stor skillnad mellan de som politiskt anser sig stå till vänster respektive höger på den politiska skalan. Särskilt intressant är att det svenska välfärdssystemet väcker positiva känslor medan skatterna inte gör det.

– Jag får en känsla av att man är negativ till de svenska skatterna utan att riktigt reflektera över det, det är något som man säger, konstaterar Lennart Weibull.

De som är mest positiva till det skattesystem som finns i deras nya hemländer är de som bor i USA och Storbritannien. Det är knappast överraskande – båda är länder som har lägre skatt än Sverige, Storbritanniens skattenivå ligger under EU-genomsnittet och USA:s under OECD:s snitt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons