Annons

Utökat skydd för köpare av bostäder får tummen upp

Många är positiva, men några oroas över prisfall i bostadsrättsföreningar. Nu kommer remissvaren på utredningen om stärkt konsumentskyddet i bostadsrättsbranschen. Föreningar ska inte längre få skönmålas.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 3
Foto: Björn Larsson Ask Bild 2 av 3

Anne Ramberg.

Foto: Gunnar Lundmark Bild 3 av 3
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Efter SvD:s avslöjande vintern 2014 om omfattande trixande kring ekonomin i nya bostadsrättsföreningar, kommer nu remissvaren på den statliga utredningen (Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden) som regeringen tillsatte.

En mängd aktörer välkomnar förslagen till stärkt konsumentskydd, till exempel att även mäklare ska ge en bild av totalpriset. Vid sidan av begärt pris ska lägenhetens nettoskuld i föreningen anges.

Bankföreningen vill till och med att mäklarna summerar pris och andel föreningslån så att det blir tydligt för köparen att totalpriset ofta blir högt när föreningen har riktigt stora lån. I Stockholm har vissa föreningar lån på över 20 000 kronor per kvadratmeter bostadsyta.

Också Boverket gillar utredningens många förslag. Faktiskt så mycket att Boverket redan har utfärdat en lång rad nya riktlinjer till bostadsrättsproducenterna, krav som just nu träder i kraft, från 1 oktober. Boverket skriver dock att de intygsgivare – som ibland godkänt ohållbara kalkyler – måste förbättra sin kompetens för att räkna på den mycket längre underhållscykel av bostadsrättshus, som regeringens utredare Michaël Koch föreslår.

Annons
Annons
Foto: Björn Larsson Ask Bild 1 av 1

Han vill att underhålls- och investeringsplanen för föreningar ska vara på 50 år, vilket är normalt i förvaltning av hyreshus, men nytt för dem som producerar bostadsrätter.

Foto: Björn Larsson Ask

Också statliga Bokföringsnämnden är positiv. Man välkomnar att kostnaderna för fastighetens successiva nedslitning beräknas och periodiseras genom så kallad komponentavskrivning, alltså att man redan från början lägger en plan för när husets olika delar ska bytas och beräknar pris.

I remissvaret från Bokföringsnämnden framgår också att man där tar på sig att ta fram nya instruktioner till komplettering av bostadsrättsföreningars årsredovisningar, bland annat med nyckeltal som köpare lättare kan jämföra.

Tummen upp blir det också från Bolagsverket som gillar att avskrivningar lika väl som löpande kostnader måste redovisas i den ekonomiska planen. Bolagsverket välkomnar också utredningens krav att den slutliga kostnaden för ett nytt bostadsrättshus ska vara känd innan allmänheten slutför lägenhetsköp – något som det trixas med idag.

Flera aktörer efterlyser dock ett centralt bostadsrättsregister, något som inte rymdes i utredningen. Aktörer som Bankföreningen och Kronofogden menar att lekmannaföreningar inte har tillräckliga pantsättningsrutiner – en invändning som dock sällan möter förståelse ute i föreningarna som ju i såfall riskerar pålagor om staten ska starta en ny administration.

Annons
Annons

Anne Ramberg.

Foto: Gunnar Lundmark Bild 1 av 1

Det lite annorlunda i remissfloden är hur vissa intressenter berör det faktum att större ekonomisk transparens för köparna och mer ekonomiskt hållbarhetstänk kring husen, kan leda till prisfall och lägre vinster för producenterna i nyproduktionen.

Anne Ramberg.
Anne Ramberg. Foto: Gunnar Lundmark

Sveriges advokatsamfund skriver att man stödjer stärkt konsumentskydd, men generalsekreteraren Anne Ramberg låter förstå att prisfall i föreningar som är högt skuldsatta kan drabba säljare. Både Advokatsamfundet och Fastighetsägarna vill utreda mera.

Fastighetsägarna hänvisar bland annat till att HSB lämnade in en skrivelse till utredningen där HSB varnar för dramatiska konsekvenser av de skärpta kraven på kostnadstäckning: "Avgiftshöjningar om 40-80 procent för bostadsrättsföreningar som tidigare redovisat underskott" och "stor påverkan på nyproduktionen".

Men Bankföreningen är positiv till nästan allt i utredningen. Sådant som omfamnas är att den ekonomiska planen ska sträcka sig till 20:e verksamhetsåret. Idag räcker elva år. Bankföreningen är också positiv till att köpare ska ha rätt att frånträda förhandsavtal om bostadsrättsköp ifall projektet ändras "väsentligt" under gång. Idag köper man ibland grisen i säcken, visar utslag om bostadsrättsköp i Högsta domstolen.

De statliga myndigheterna är generellt positiva till utredningens förslag om bättre konsumentskydd. Svea hovrätt ifrågasätter dock utredarens förslag att den som vill bygga om sin bostadsrätt utan föreningens medgivande, ska ha rätt att pröva sitt fall nästan kostnadsfritt hos Hyresnämnden.

Svea Hovrätt som är överinstans till Hyresnämnderna befarar att man blir översvämmade av tekniskt komplicerade och resurskrävande ombyggnadsärenden från privatpersoner.

Remisstiden gick ut 1 oktober. Viktiga remissvar väntas fortfarande från organisationer som Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen samt från byggbranschen, bland annat JM och Peab.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons