Annons

”Vi måste våga diskutera slöjförbud”

Genom förbud mot niqab och burka tar Danmark ställning för kvinnors frihet. Sverige bör följa efter med liknande åtgärder, skriver Alexandra Anstrell från Moderatkvinnorna och Sara Mohammad, ordförande för Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF).

Under strecket
Publicerad

Alexandra Anstrell och Sara Mohammad.

Foto: Privat, Noella Johansson/TTBild 1 av 1

Alexandra Anstrell och Sara Mohammad.

Foto: Privat, Noella Johansson/TTBild 1 av 1
Alexandra Anstrell och Sara Mohammad.
Alexandra Anstrell och Sara Mohammad. Foto: Privat, Noella Johansson/TT

DEBATT | KVINNOFÖRTRYCK

Häromveckan förbjöds niqab och burka i Danmark genom ett maskeringsförbud. De väljer att stå upp för kvinnors frihet och det gratulerar vi. Sverige kan också. Det har inget med invandrarfientlighet att göra, inget med religionsfrihet att göra, inget med mössa på eller av i skolan att göra. Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck, att täcka hår och kropp görs för att inte flickor/kvinnor ska väcka begär hos männen. Kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Varför ska vi tillåta en symbol som kränker halva världens befolkning? Vi får inte vara så toleranta att vi tolererar de intoleranta. Allvarligt, om vi har män som inte kan hålla fingrarna i styr för att de ser en kvinna som inte är täckt så borde ju det vara de som får stanna hemma.

Annons
Annons

Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Då behöver vi stå upp för jämställdhet varje dag. Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Men i dag har vi i Sverige parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet, medan i andra områden begränsas människor och förnekas sina mänskliga rättigheter. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer uppsatta regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. Vi har flickor och kvinnors vars livsval begränsas av deras familj och släktingar. De får inte klä sig hur de vill, inte röra sig fritt i samhället och inte heller gifta sig med vem de vill.

Visst finns det män som inte bryr sig om frun eller dottern har en slöja eller inte, men det är också vanligt att grupptrycket från andra kvinnor och män gör att många kvinnor fortsätter klä sig i heltäckande slöja. Om inte press från dem, så finns hennes fruktan för helvetets eldvågor som hon matats med sedan modersmjölken. Oavsett vem som trycker på, ska alla kvinnor ha rätt till sin egen frihet. Moderatkvinnorna och GAPF vill därför se en utredning av ett slöjförbud i grundskola och förskola, samt ett utökat maskeringsförbud på allmän plats likt det de precis infört i Danmark. Tillsammans vill vi lyfta diskussionen och synliggöra det förtryck många kvinnor i tystnad lever under idag.

Annons
Annons

Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Det är en svår fråga men vi får inte rädas diskussionen.

Moderatkvinnorna vill se en utredning som går på djupet med ett slöjförbud i skolan och ett förbud mot maskering. Vi vill inte att kvinnorförtrycksfrågan luddas in i maskeringsförbud men det är viktigt att inte heller namnge de olika typerna av slöjor då det annars är lätt att bara byta namn på dem. Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Det är en svår fråga men vi får inte rädas diskussionen.

I våra skolor och förskolor ska barn fostras till demokratiska medborgare, all utbildning ska enligt skollagen ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Vi måste vara tydliga med att svensk lag och mänskliga rättigheter gäller alla, det finns inga undantag oavsett vilken religion man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Då blir det märkligt om vi tillåter förtryck av småflickor som tvingas täcka håret och gå i heltäckande kläder. Det sexualiserar flickor i tidig ålder och lägger ansvaret för mannens brister på kvinnan. Tack men nej tack. Frihet, och ansvar, att själva påverka sin vardag och att försörja sig själv är grunden till jämställdhet. Vi vill nå ett samhälle där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential. Då behöver vi stå upp mot kvinnoförtrycket och aldrig någonsin acceptera de parallella samhällen som nu vuxit fram.

Alexandra Anstrell
Moderatkvinnorna
Sara Mohammad
ordförande GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons