Annons

”Ta hem svenska barnen – eller riskera extremism”

Den svenska barnen som är fast i al-Hol-lägret i Syrien riskerar att radikaliseras, enligt FN-utredaren Hanny Megally. Hans uppfattning är att Sverige bör ta hem barnen med sina mammor.
Den svenska barnen som är fast i al-Hol-lägret i Syrien riskerar att radikaliseras, enligt FN-utredaren Hanny Megally. Hans uppfattning är att Sverige bör ta hem barnen med sina mammor. Foto: Ivor Prickett/NY TIMES/TT

Ta hem de svenska barnen med sina mammor från al-Hol-lägret i Syrien – eller riskera radikalisering. Det säger FN-utredare till SvD och betonar att ”Sverige måste tänka på barnens bästa”.

Under strecket
Publicerad

FN-utredare Hanny Megally.

Foto: Gunilla von Hall Bild 1 av 2
Foto: Maya Alleruzzo/AP Bild 2 av 2

GENÈVE Uppmaningen är kristallklar från utredarna i FN:s granskningskommission för Syrien, som under åtta år utrett människorättsbrott i landet och producerat 18 omfattande rapporter. Sverige bör ta hem de svenska barnen med sina mammor från det beryktade al-Hol-lägret i Syrien, punkt slut.

– De svenska barnen bör återföras med sina mammor till Sverige – om de vill återvända hem. De är svenska medborgare, och Sverige har ratificerat barnkonventionen som innebär att barn inte ska separeras från sina föräldrar, säger FN-utredaren och människorättsexperten Hanny Megally till SvD.

Megally är ledande expert på våldsbejakande extremism vid New York University Center on International Cooperation, och har över 40 års erfarenhet av utredningar kring människorättsbrott. Han är medveten om debatten om länder ska ta hem sina medborgare som stridit eller sympatiserat med terrorgruppen IS – och deras barn.

– Vi förstår svårigheterna och utmaningarna. Men man måste tänka på barnens bästa och hur de kommer att växa upp. Lämnas de i al-Hol-lägret, där förhållandena är förfärliga, finns både risk för deras hälsa och för att de radikaliseras. Man skapar ett framtida problem, säger han.

Annons
Annons

FN-utredare Hanny Megally.

Foto: Gunilla von Hall Bild 1 av 1

För Megally och de andra utredarna i granskningskommissionen är det självklart att barnen ska repatrieras med sina mammor.

– Länder som säger att vi tar hem barnen men inte mammorna tänker kortsiktigt och riskerar att skapa problem som slår tillbaka längre fram. Dessutom strider det mot FN:s barnkonvention.

FN-utredare Hanny Megally.
FN-utredare Hanny Megally. Foto: Gunilla von Hall

Mammorna i al-Hol-lägret har dock i flertalet fall sympatiserat och samarbetat med IS.

Är inte oron för att ta hem IS-sympatisörer till Sverige befogad?

– Oron är förståelig, men det är ett misstag att utmåla alla som terrorister. Många av kvinnorna har bara följt med sina män till Syrien och erkänner nu att de begått ett misstag. Finns misstanke om brott ska de givetvis åtalas, och man måste ha förtroende för att hemlandets juridiska system fungerar.

Vad kan göras om Sverige uppger att man inte har sådana lagar?

– Ett land som Sverige måste ha lagar som hindrar att en brottsmisstänkt kommer tillbaka hem och dagen efter promenerar fritt på gatorna.

Och om Sverige inte har tillräcklig terrorlagstiftning så skulle mamman kunna anses vara oskyldig.

Megally tillägger att ”det är dock inte säkert att straff är bästa vägen på sikt utan snarare rehabilitering och reintegration”.

Dessutom sänder man ett udda budskap till andra länder genom att inte ta hem barnen med sina mammor, menar han. Tunisien har exempelvis tagit hem tusentals IS-familjer – och tittar nu frågande på europeiska länder som inte vill ta hem sina medborgare.

Annons
Annons
Foto: Maya Alleruzzo/AP Bild 1 av 1

– Vad sänder det för signaler? Även detta riskerar att leda till radikalisering när vissa länder accepterar familjer i lägret medan andra hemländer förkastar dem.

Foto: Maya Alleruzzo/AP

Sverige och andra europeiska länder bör titta på situationen i stort, menar han. Om barnen och mammorna lämnas i lägret finns flera faror. Dels riskerar man extremism i en miljö som blir alltmer våldsam och konfliktfylld, dels finns risk att kurderna till sist upprättar en egen tribunal där de straffas med döden. De är också möjligt att kurderna släpper alla i lägret i brist på lösning och familjerna tvingas in i rättsosäkra rättsprocesser i grannländerna.

– Vart tar de vägen då? I vissa länder har man dödsstraff för medlemskap i extrema organisationer. Är det rimligt att utsätta dessa barn och kvinnor för sådana risker för att man inte tror att man har inhemska lagar i hemländerna?

– Vi måste hitta lösningar som fungerar på sikt och samtidigt säkerställa mänskliga rättigheter för dessa mammor och barn.

Vissa länder vill upprätta en särskild tribunal för IS-familjerna och utländska stridande. Fel väg, anser utredarna i FN-kommissionen.

– Vi har inga illusioner om faran med att repatriera mammor som sympatiserat med IS. Men kom inte med den bisarra idén att skapa en ny tribunal. Länder som inte vet vad man ska göra föreslår en ny tribunal. Det vore totalt slöseri med resurser och inkompetent sätt att hantera situationen, säger ordförande i kommissionen Paulo Pinheiro till SvD.

Svenska utrikesdepartementet ger sin syn på vad Mahelly säger.

– Sverige har givit sitt stöd till granskningskommissionen och dess arbete under de åtta år som kommissionen varit verksam. Syrien är och förblir en av världens mest omfattande humanitära kriser. Årets rapport är lika viktig för att förstå de omfattande behoven som tidigare skrivelser, skriver departementssekreterare Erik W Karlsson i ett skriftligt gensvar till SvD.

Han uppger att ”regeringen arbetar fortsatt hårt med målet att barn med koppling till Sverige om möjligt ska föras hem”.

– Det arbetet sker i samarbete med aktörer på plats, bland annat kurderna. Det är dock ett mycket komplicerat arbete – inte minst att identifiera barn med koppling till Sverige. Därför tar det tid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons