Annons

Utredningen: Frostenson läckte – måste uteslutas

Katarina Frostenson har läckt information och orsakat Svenska Akademien stor skada. Den slutsatsen drar advokatbyrån Hammarskiöld & Co i sin kompletterande utredning om sekretessbrott.

Lämnar hon inte frivilligt anser advokatbyrån att Akademiens ledamöter är skyldiga att utesluta henne.

Under strecket
TT
Publicerad

Utredningen om sekretessbrott inom Svenska Akademien har man kommit fram till att Katarina Frostenson läckt information till den så kallade Kulturprofilen.

Foto: Jonas Ekströmer / TT Bild 1 av 1

Utredningen om sekretessbrott inom Svenska Akademien har man kommit fram till att Katarina Frostenson läckt information till den så kallade Kulturprofilen.

Foto: Jonas Ekströmer / TT Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien

I utredningens analys och slutsats kan man läsa att det är "styrkt att Katarina Frostenson läckt information från Akademien om Nobelpristagare och inval" till den så kallade kulturprofilen, som hon har en nära koppling till, och att han "sedan lämnat information vidare på ett sätt som gynnat honom själv och skadat Akademien".

I sin avslutande rekommendation skriver advokatbyrån: "Vår uppfattning är därför att Katarina Frostenson omedelbart bör hörsamma Akademiens resolution och utträda frivilligt. Om så ej sker är enligt vår uppfattning Akademiens ledamöter enligt 48 § i Akademiens stadgar skyldiga att utesluta henne."

Utredningen om sekretessbrott inom Svenska Akademien har man kommit fram till att Katarina Frostenson läckt information till den så kallade Kulturprofilen.
Utredningen om sekretessbrott inom Svenska Akademien har man kommit fram till att Katarina Frostenson läckt information till den så kallade Kulturprofilen. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Anledningen till att Svenska Akademien offentliggör utredningen är att stora delar av den läckte ut under måndagen. Ständige sekreterare Anders Olsson konstaterar att bevisningen mot Frostenson har stärkts i och med att flera av vittnesmålen inte längre är anonyma. Men han framhåller också att Svenska Akademien inte kommer att ta ställning till advokatbyråns rekommendation förrän tidigast vid institutionens första möte efter juluppehållet den 17 januari.

Annons
Annons

– Jag tror att det är väldigt viktigt att alla får ta ställning till materialet och till den korrespondens som kommer att utbytas de kommande veckorna så att vi verkligen får tid på oss att begrunda det här. Vi ska inte hetsa fram det här beslutet, vi får återkomma den 17:e till ett avgörande, säger han till TT.

Finns det någon annan lösning på problemet än att Katarina Frostenson lämnar Akademien?

– Jag tror att vi måste hålla möjligheten öppen för förlikning. Vi ska nog inte låsa oss för en lösning, svarar Anders Olsson.

När du talar om förlikning tolkar jag det som att man gör upp i godo och att hon lämnar frivilligt. Gör du en annan tolkning?

– Nej, det tror jag inte. Sedan får vi se hur hon tänker sig villkoren för en förlikning. Dit har vi inte kommit ännu.

Sedan tidigare var det känt att utredningen innehåller vittnesmål av förre akademiledamoten Klas Östergren och dramaturgen Anna Kölén. Men i rapporten kan man också ta del av vittnesmål av Sara Danius och Peter Englund, som sedan i våras är passiva ledamöter av Akademien. Vittnar gör också flera anonyma personer.

Samtliga vittnen har, oberoende av varandra, beskrivit att Katarina Frostenson har "berättat om det mesta om sitt arbete i Akademien" för kulturprofilen, som under åren löpande därför har fått information om blivande Nobelpristagare, kommande inval av ledamöter samt annan sekretessbelagd information om Akademien.

De intervjuade akademiledamöterna har förnekat att de skulle ha lämnat sekretessbelagda uppgifter till kulturprofilen. Katarina Frostenson har däremot inte låtit sig intervjuas och har heller inte "önskat lämna några detaljerade förklaringar". I rapporten kan man läsa att Frostenson genom sitt ombud "framfört att hon inte gjort något fel, att hon har gott samvete samt att hon inte har brutit mot Akademiens stadgar".

Annons
Annons

Frostensons ombud Per E Samuelson kräver nu i ett brev till Akademien att hon får ta del av hela advokatbyråns utredning och motsätter sig att flera av vittnena fortfarande är anonymiserade.

– Det är en avgörande brist i utredningen att man laborerar med anonyma vittnen vars uppgifter vi inte över huvud taget kan kontrollera. Katarina Frostenson vet vad som ha hänt, till skillnad från alla andra. Hon vet med sig med 100 procents säkerhet att hon inte har läckt Nobelpristagare, säger Per E Samuelson.

Han menar att Akademien kränker Katarina Frostensons mänskliga rättigheter, då hon inte har haft möjlighet att ta del av hela utredningen i och med att flera vittnen är anonyma. Han säger också till TT att eftersom advokatutredningen inte inhämtat kulturprofilens ståndpunkt är hela utredningen "totalt värdelös".

– Att basera en rekommendation om uteslutning på bara den ena partens berättelse är helt fel och att gå ut med utredningen i media är totalt ovuxet. Det är dags att Akademien tar sig själv i kragen. Vill man anklaga Frostenson för att ha gjort fel är man skyldig att försätta henne i samma tillstånd som man själv är i, det vill säga att hon får ta del av hela utredningen, säger Samuelson.

Han är också kritisk mot att Svenska Akademien har två parallella spår när det gäller Frostensons framtid. Om Akademien vill utesluta Frostenson måste man följa lagen och skicka över hela underlaget, säger han. Annars bör utgångspunkten vara att hon avgår frivilligt utan att frågan om uteslutning tas upp. Katarina Frostenson är även öppen för en ekonomisk förlikning.

– Trots att hon inte har brutit mot stadgarna är hon beredd att diskutera sin framtid i Akademien. Vi vill att Akademien växer upp och slutar med den här cirkusen så att man kan dela ut Nobelpris nästa år, säger Per E Samuelson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons