Annons

Olof Ehrenkrona:Utrikesministerns ord föll olyckligt

Pekka Haavisto
Pekka Haavisto Foto: Wiktor Nummelin/TT

Den finske utrikesministern borde läsa den svenske diplomaten Tomas Bertelmanns nyutkomna bok ”Från ett kallt krig till ett annat”.

Under strecket
Publicerad

I Financial Times säger Finlands utrikesminister Pekka Haavisto, som tillhör de gröna, att den nya regeringen i Kiev öppnar för möjligheter att stänga konflikten med Ryssland. Intervjun har gjorts med anledning av det finländska ordförandeskapet i EU.

Tanken, som den uttrycks, är inte helt lyckad. Rysslands konflikt med Ukraina är resultatet av Putinregimens militära angrepp på sin granne och annekteringen av dess territorium.

Ryssland framställer sig gärna som offer för omvärldens angrepp, intriger och hot. Men som den svenske diplomaten Tomas Bertelmann noterar i sin nyutkomna bok ”Från ett kallt krig till ett annat”, ”blir man inte världens största stat enbart genom att avvärja invasioner”.

Ukraina är ännu ett av de länder som har fått lära sig att det är motståndskraften mot Rysslands krav på dominans i närområdet som avgör om friheten och suveräniteten kan bevaras. Ryssland är ”en stor och problematisk granne” som Bertelmann säger på ett annat ställe i boken. Det har inte minst Finland fått erfara under sina hundra år av självständighet.

När det gäller EU:s relationer och upprätthållandet av sanktionspolitiken är Haavisto ändå tydlig: Ryssland måste uppfylla Minsk-avtalet. Men det hade varit bra om Haavisto hade tagit frågan en bit längre. Ryssland måste återigen och ovillkorligen börjar respektera Helsingforsavtalet från 1975 som grund för den europeiska freds- och säkerhetsordningen. Anfallen mot Georgien och Ukraina bryter mot samtliga tio element i överenskommelsen och Kreml återkommer med jämna mellanrum till att man vill omförhandla denna.

Kremls mål är en säkerhetsordning som bygger på intressesfärer i stället för varje stats – stor som liten – politiska och territoriella suveränitet.
Ibland hörs också signaler från de stora EU-länderna att de kan tänka sig en sådan diskussion. Det ligger varken i Finlands eller Sveriges intresse.
Det skulle inte skada om Finland använde sitt ordförandeskap till att påminna alla medlemmar i unionen om bottenplattan i den gällande freds- och säkerhetsordningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons