Annons

V: Häpnadsväckande angrepp i hedersdebatt

Inget annat parti driver med sådan kraft frågor som rör hedersvåld, mäns våld mot kvinnor och sexuella övergrepp. Ändå har en pseudodebatt uppstått där det återigen påstås att vi inte tar frågor om enskilt och kollektivt förtryck av kvinnor på allvar, skriver Linda Snecker, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Under strecket
Publicerad

Linda Snecker (V).

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

Linda Snecker (V).

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Linda Snecker (V).
Linda Snecker (V). Foto: Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK

Vänsterpartiet vill skärpa lagen om kvinnofridskränkning så att den även gäller kollektivt förtryck. Vi vill att bestämmelserna om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning föreslås ändras så att mer än en person kan ställas till svars för kränkningarna. I dag utgår lagen från att förövaren är en enskild man.

Det som kännetecknar hedersrelaterat förtryck är den kollektiva kontrollen och bestraffningen, med flera närstående inblandade och de måste kunna lagföras mer effektivt. Som lagstiftningen ser ut nu är den inte anpassad till den verklighet som tusentals unga kvinnor och män lever i.

Vi har i år presenterat en rad lagförslag och förhandlat fram satsningar i budgeten som ska stärka kvinnors rätt att vara fria från såväl hedersförtryck som andra former av sexuella trakasserier och övergrepp. Inget annat parti driver med sådan kraft frågor som rör hedersvåld, mäns våld mot kvinnor och sexuella övergrepp.

Annons
Annons

Den andra lagändring vi vill göra gäller den så kallade tvåårsregeln. Den innebär att en utlänning som gifter sig med en svensk medborgare förlorar sitt uppehållstillstånd om det blir skilsmässa inom två år. Regeln tillkom på 1980-talet för att försvåra skenäktenskap, men för en kvinna som misshandlas eller på andra sätt kränks av den man hon gift sig med – eller gifts bort med – kan den i praktiken innebära att hon motvilligt låses fast i äktenskapet i två år.

Under hösten och vintern har uppropen och vittnesmålen kopplade till metoo visat på de stora problem som finns inom hela samhället gällande sexuella trakasserier och övergrepp. I vårändringsbudgeten för 2018 har Vänsterpartiet fått igenom ett paket med metoo-relaterade satsningar inom rättsväsendet, socialtjänsten, arbetslivet och skolan. Satsningarna är på totalt 120 miljoner kronor 2018.

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten också drivit igenom ett ökat ekonomiskt stöd till kvinnojourerna. Satsningen kommer att i huvudsak gå till de lokala kvinnojourerna men också göra det möjligt för de nationella jourerna att ta del av pengarna.

Trots detta har nu en pseudodebatt uppstått där det återigen påstås att Vänsterpartiet inte tar frågor om enskilt och kollektivt förtryck av kvinnor på allvar. Det är häpnadsväckande. Den nya debatten har uppstått till följd av att riksdagen har antagit ett så kallat tillkännagivande om en särskild brottsrubricering för hedersmotiv, ett förslag som drivs av samtliga borgerliga partier.

Vänsterpartiet håller inte med Allianspartierna om att detta är en bra lösning på denna fråga och vi skrev en reservation med en motiveringstext om vad Vänsterpartiet tycker i frågan. I den reservationen beskriver vi förstås hur allvarligt vi ser på frågan om hedersrelaterat våld och förtryck men att vi inte anser att en ny brottsrubricering är lösningen. Däremot vill vi i stället alltså utöka brottet grov kvinnofridskränkning så att fler än en person kan åtalas. Vi tror helt enkelt att det lagstiftningsmässigt blir bättre.

Linda Snecker
rättspolitisk talesperson (V)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons