Annons

V: Vi står upp för rätten till asyl

Christina Höj Larsen.
Christina Höj Larsen. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Krisen i landets kommuner och regioner beror inte på flyktingmottagandet – det är ett resultat av en åldrande befolkning och ökad ojämlikhet. Sverige ska vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter, skriver Vänsterpartiets Christina Höj Larsen.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | MIGRATIONSPOLITIKEN

I dagarna sammanträder den parlamentariska kommittén för en framtida migrationspolitik igen. Kommittén ska ta fram en asyllagstiftning som ska ta vid när den tillfälliga lagen löper ut sommaren 2021. Därmed finns det nu en möjlighet att ersätta ett signalpolitiskt hafsverk med en human och rättssäker lagstiftning som ger skydd åt den som behöver och goda förutsättningar att starta ett nytt liv i Sverige. Vänsterpartiet presenterar här våra utgångspunkter i förhandlingarna.

Vänsterpartiet vill se en migrationspolitik som grundar sig i asylrätten, i solidariteten mellan människor och i en robust välfärd. Dessa utgångspunkter är inte luftiga löften. De placerar Vänsterpartiet tydligt i de grundläggande politiska konflikter som skär igenom debatten i Sverige och övriga västvärlden: konflikten om fördelningen av samhällets resurser och konflikten mellan solidarisk vänsterpolitik och reaktionär nationalism.

I Vänsterpartiets Sverige är solidaritet och gemenskap utgångspunkten. Vårt mål är en värld där människor inte behöver fly. Det kräver ett långsiktigt arbete för global klimaträttvisa och ekonomisk jämlikhet, för fred, jämställdhet och frihet att vara den man är. Vägen är lång och ambitionerna måste höjas för att nå dit. Under tiden måste Sverige vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter genom att ge skydd åt dem som behöver det.

Annons
Annons

Asylrätten skapades inte för dagar av fred och frihet, utan för svåra tider då mänskligheten visar upp sina allra värsta sidor. I ruinerna av andra världskrigets förintelse och fasor – som då drivit många miljoner på flykt – kom insikten att det krävs ett löfte mellan stater för att i framtiden garantera människor en fristad undan krig, förföljelser och grymhet.

Historiskt ser vi – från misslyckade internationella försök att enas om att rädda judar undan den förestående förintelsen 1938, till skärpt migrationslagstiftning i Sverige under Balkankriget och nutidens misslyckade försök att hitta gemensamma ansvarstaganden i EU – att det är lättare för stater att enas om att stänga gränser och skärpa lagstiftning än om system för att rädda människor på flykt. Därför är asylrätten en grundläggande rättighet som måste försvaras. Kvotflyktingsystemet måste alltid kompletteras av andra vägar till skydd.

Här behöver Sverige visa vägen genom att delta i fördelning av kvotflyktingar, omfördelning av flyktingar inom EU och samtidigt försvara rätten att söka asyl via fler lagliga vägar och en utlänningslag som rättvist och rättssäkert lever upp till det Sverige förbundit sig till i människorättskonventionerna.

Ett av syftena bakom den tvära omsvängningen av flyktingpolitiken efter hösten 2015 sades vara att Sverige skulle förmå andra EU-länder att ta sitt ansvar. Förutom att det drabbat asylsökande hårt och orättvist, med splittrade familjer och rättsosäkerhet som följd, uppfylles inte det syftet. Tvärtom: andra EU-länder använde Sveriges omsvängning som ett argument för att ytterligare försämra sin flyktingpolitik och stänga gränser, skärpa lagar och fortsätta vägra ta ansvar.

Annons
Annons

För Vänsterpartiet är en robust och solidarisk välfärd förutsättningen för lyckad integration. Den integrationen omfattar oss alla, inte bara nyligen anlända. Genom skattefinansierade välfärds- och trygghetssystem ges vi alla möjlighet att utvecklas från isolerade satelliter till att bli en del av en gemenskap och ett samhällsbygge. Det handlar om solidaritet mellan generationer för att finansiera utbildning och pensioner, mellan friska och sjuka och mellan arbetande och arbetslösa för att finansiera trygghetssystemen, och mellan de som har lever i överflöd och de som lever på marginalen för att bygga ett tryggt och jämlikt samhälle med hälso- och sjukvård, kultur och infrastruktur. Vi utgår ifrån att alla i samhället vill bidra genom att arbeta och att staten har ett ansvar för att möjliggöra det.

Debatten om flyktingmottagande har blivit ett slagfält för högerns attacker mot den generella välfärden. Liksom i övriga Europa används högerextrema eller högerpopulister som murbräcka för att genomföra högerns gamla vanliga ideologiska mål. Sänkta skatter för de mest välbeställda, krympt välfärd och urholkade trygghetssystem får draghjälp av en retorik och politik som etnifierar ojämlikhetens symptom och orsaker. I en intervju i SvD:s podd Ledarredaktionen sammanfattar Timbros vd högerns ideologiska behov av rasismen när hon svarar på huruvida debatten om invandring gjort det lättare att prata om att krympa välfärden: ”Ja, det är en grupp som är lättare att ge sig på”. I en tid då högern på detta tydliga sätt använder rasism för att slå sönder vår gemensam trygghet borde kopplingen mellan att försvara den solidariska svenska välfärdsmodellen och att försvara solidaritet med människor på flykt vara uppenbar för alla.

Annons
Annons

Samma borgerlighet som tog bort SFI från dag ett kommer nu med krav på språktester och straff för människor som inte lär sig svenska. Samma borgerlighet som låtit företag suga miljardvinster ur en allt mer segregerad skola klagar nu på ökande kriminalitet och utanförskap bland unga. Samma partier som sänkt skatter för de rikaste och dränerat våra gemensamma tillgångar, låtsas som att underskotten är flyktingmottagandets fel.

Krisen i landets kommuner och regioner är ett resultat av en åldrande befolkning, i kombination med en medveten politik som genom stora skattesänkningar och ökad ojämlikhet urholkat förutsättningarna för utjämnande välfärd, trots att resurserna finns hos staten. Istället ställs människa mot människa. Krisen beror inte på flyktingmottagandet. Snarare kan en ökad befolkning på sikt hjälpa kommunernas ekonomi, om de som är nya i landet ges rätt förutsättningar och får det stöd och den utbildning som behövs för att bli en del av alla som bär upp välfärden i vårt land.

Vänsterpartiet vet att vi genom att investera i samhället och varandra kan bygga ett starkare, tryggare och mer inkluderande Sverige. Vårt arbete i kommittén kommer att grunda sig i asylrätten, i solidariteten mellan människor och i en robust välfärd. Detta innebär ett ansvarstagande för både den som söker skydd, dess familj och möjligheterna att finna fotfäste i samhället genom trygga uppehållstillstånd och lika förutsättningar att ta del av välfärden. Vi har även ett ansvar för människor som redan befinner sig här och som hamnat i kläm i populistiska flyktingpolitiska omsvängningar. Detta ansvar ska vi självklart ta.

Detta är den realistiska och solidariska vägen att försvara och utveckla den välfärdsmodell som har ett så brett stöd i Sverige. Kampen mot rasistiska krafter, för ett värdigt flyktingmottagande i samklang med samtida behov, och för att utveckla välfärden i ett öppnare Sverige, där vi är fler, är tätt sammanvävda. Det är Vänsterpartiets avsikt att ta ansvar för denna solidariska realism.

Christina Höj Larsen (V)
migrationspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons