Annons

”Vaccinera alla äldre – staten bör ta ansvaret”

Foto: Science Photo Library/TT

Kostnaden för ett nationellt äldrevaccinationsprogram är en liten summa i den statliga ekonomin – men väldigt viktig för möjligheten till en frisk ålderdom. Det är dags att gå från ord till handling, skriver Barbro Westerholm med flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | ÄLDRES HÄLSA

Avsaknaden av ett strukturerat vaccinationsprogram för äldre i Sverige leder till tusentals onödiga dödsfall årligen – enligt Folkhälsomyndigheten kan överdödligheten i influensa vara upp till 3000 personer under en influensasäsong. Med en befolkning där över två miljoner invånare är över 65 år, och därmed i en extra utsatt riskgrupp, är det viktigt att regeringen fattar det beslut om ett särskilt nationellt vaccinationsprogram som sedan länge behövs.

Att vaccinationsprogram hjälper vet vi. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att ett strukturerat vaccinationsprogram som innehåller säsongsbunden influensa, pneumokocksjukdom, difteri, stelkramp och bältros ger samhällsekonomiska besparingar och minskad dödlighet bland äldre och riskgrupper.

Idag är dessa vacciner bara rekommenderade av Folkhälsomyndigheten och frågan hanteras därmed regionalt. Detta innebär i praktiken att det är slumpmässigt om man som äldre erbjuds vaccination, beroende på var i landet man bor. En ohållbar situation som bryter mot principen om lika vård för alla. Här måste en förändring till – vi behöver sätta ribban för god vård av äldre på statlig nivå genom ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för äldre.
Det är få som motsätter sig behovet av ett äldrevaccinationsprogram.

Annons
Annons

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare (april 2016) tagit fram ett vetenskapligt underlag som rekommenderar att influensa och pneumokockvaccination bör ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre och riskgrupper. Norge är i startgroparna för att införa ett äldrevaccinationsprogram och redan har en region i Sverige tagit beslut om att införa ett program för äldre innehållande alla de fem vaccin listade ovan. Ändå dröjer ett beslut från den svenska regeringen.

Ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för äldre och riskgrupper har ett antal tydliga och viktiga fördelar:

  1. En förutsebar kostnad och tillgång för såväl samhälle i stort som vårdapparaten och patienterna. Genom ett nationellt program blir det enklare med allt från upphandling till kostnads- och kvalitetskontroll.
  2. Lika vård för alla. Ett nationellt program ger alla samma förutsättningar, oavsett var i landet man bor.
  3. Effektivare informationsinsatser. Genom samordnad information och utbildning gentemot målgruppen kan ett nationellt program snabb uppnå avsevärt högre grader av vaccination jämfört med i dag.
  4. Statistik och uppföljning. Samordning på ett nationellt plan ger oss bättre insikter och förutsättningar för att systematiskt följa upp vaccinationsprogrammet och vetenskaplig och ekonomisk synvinkel.

Ska detta bli verklighet måste vi gå från ord till handling. Vi måste sluta skylla på ekonomin – kostnaden för ett nationellt äldrevaccinationsprogram är en liten summa i den statliga ekonomin men väldigt viktig för möjligheten till en frisk ålderdom. Vi måste sluta skylla på att det är administrativt svårt att få till vaccinationsprogram i Sverige – regionerna ser att detta är möjligt. Vi behöver sätta ribban på nationell nivå och hjälpa de regioner som ligger efter att komma igång.

Detta kräver att politikerna samlas på allvar kring frågan och vi vet att den politiska viljan finns. Nu vill vi se ett beslut som leder till ett snabbt införande av ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Christina Tallberg
ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Eva Eriksson
förbundsordförande SPF Seniorerna
Barbro Westerholm
ledamot Sveriges Riksdag, socialutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons