Annons

Vad är ”public service”?

Hur ser framtiden ut?
Hur ser framtiden ut? Foto: Claudio Bresciani
Under strecket
Publicerad

I Dagens Nyheter har idag Martin Jönsson över en helsida ett hetlevrat försvar för SR/SvT/UR dvs den s k public service.

Hans argument är att dessa företag är populära hos allmänheten och det är givetvis ett argument som är värt att ta på allvar. Politiska beslutsfattare går sällan emot en bred opinion. Den s k public service-utredningen var en bekräftelse på detta. Moderaternas agerande i den utredningen är ett fullgott bevis..

När den nya avgiften ersatte radio- och tv-avgiften formulerade regeringen behovet av public service-företagen så här:

En förutsättning för en fungerande demokrati är välinformerade och engagerade medborgare. Det kräver tillgång till oberoende medier som har tillräckligt med resurser och kompetens för att producera nyheter och granskande journalistik av god kvalitet. I Sverige råder en bred politisk enighet om att det vid sidan av kommersiella medier behövs ett starkt och oberoende public service med högt förtroende hos allmänheten.

Syftet med public service-verksamheten är att erbjuda ett mångsidigt programutbud som är tillgängligt för alla, speglar mångfalden i hela landet och kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans.

Annons
Annons

Till skillnad från andra medier har public service i uppdrag att vara i allmänhetens tjänst. Public service-företagen bedrivs därför självständigt såväl i förhållande till staten som till olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Programverksamheten omfattas även av krav på saklighet och opartiskhet.

Med sitt breda utbud med allt från nyheter till kultur och underhållning är public service en sammanhållande kraft i samhället. Verksamheten bidrar till att skapa en gemensam utgångspunkt för samtal och till en social sammanhållning som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Det som gör att det behövs en fortsatt diskussion om ”public service” är att medieutvecklingen fortsätter och i det nya medielandskapet är de s k public service-företagens roll i framtiden högst oklar.

Det finns redan idag i sociala medier-världen även enskilda individer som har ett bredare genomslag än mycket av det som distribueras av SR/SvT/UR. Det finns inget som pekar på att den utvecklingen kommer att upphöra.

Det betyder att man bortom dagens diskussion med anledning av ett lokalt utspel från moderater i Stockholm faktiskt har anledning att diskutera vad som är public service och hur de eventuella behov (se formuleringarna ovan om demokratins krav) ska fyllas.

Att SR/SvT/UR också har andra trovärdighetsproblem som bör diskuteras är egentligen en helt annan fråga.

För den som vill ta del av en intressant diskussion i ämnet föreslår jag denna mellan Thomas Gür och Gunnar Strömmer.

Att Dagens Nyheter söker döda all diskussion om ”public service” är faktiskt ganska märklig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons