Annons

Janerik Larsson:Vad gör Uppsalas 89 kommunikatörer?

Vad händer i Uppsala?
Vad händer i Uppsala? Foto: Fredrik Sandberg

Varför har Uppsala kommun 89 medarbetare på kommunikationsavdelningen? Den frågan har väckt berättigad uppmärksamhet sedan Rolf van den Brink skrev om saken i sitt nyhetsbrev ”Dagens Opinion.”

Under strecket
Publicerad

2015 utkom boken ”Makt utan mandat - de policyprofessionella i svensk politik”.

Jag skrev då ganska kritiskt om boken. Här.

En fråga som jag inte då tog upp men som slog mig när jag läste om Uppsala kommuns väl tilltagna kommunikationsavdelning är varför det blivit så många kommunala kommunikatörer.

I ”Makt utan mandat” heter det (s. 261 f) att man ska beakta ”en på flera sätt problematisk förskjutning i styrkebalansen mellan en krympande skara journalister vid de redaktioner som av hävd haft att granska den politiska maktutövningen och de alltfler kommunikatörerna inom den politiska sfären, exempelvis inom kommunerna”:

”Man kan självklart tolka detta som att ledande kommunpolitiker satsar ökade resurser på att öka mängden och kvaliteten i informationen till medborgarna. En annan tolkning är att ledande kommunpolitiker har valt att omge sig med en bataljon av informatörer för att dels påverka vad som kommer fram i medierna, dels skydda sin verksamhet från kritisk granskning.”

Det skulle vara mycket intressant om granskningen i ”Makt utan mandat” följdes upp med fokus just på frågan om de anställda kommunikatörernas roll i kommuner och landsting.

Är detta en rimlig satsning?

Hur ser relationen mellan kommunkommunikatörer och granskande journalister ut idag?

Detta gäller givetvis inte bara Uppsala...

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons