Annons

Vad händer med gåvan om mitt barn skiljer sig?

En bostad som köps för pengar som en gift person fått i gåva kan utgöra enskild egendom. Avgörande är hur rättshandlingen kring gåvan formulerats, och det finns några saker att tänka på. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har givit barnen gåvor. Det har möjliggjort att de har kunnat köpa sina första bostäder. Sonen planerar nu att med sin hustru förvärva en gemensam bostad. Försäljningslikviden av hans nuvarande bostad kommer att finansiera den gemensamma bostaden till en del. Det ursprungliga gåvokapitalet – som är enskild egendom – kommer således att ingå i den gemensamma bostaden. Vad gäller avseende bostaden vid en eventuell skilsmässa och bodelning?

Det är din son som måste visa att de pengar han investerar i den gemensamma bostaden verkligen kommer från den ursprungliga penninggåvan.

Caroline Elander: Enskild egendom är enligt lag bland annat egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Av samma lag framgår att det som träder i den enskilda egendomens ställe, exempelvis om man köper en bostad för de pengar som man har fått i gåva, också är enskild om det inte framgår annat av den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Annons

Är egendomen enskild innebär detta att denna egendom som huvudregel inte ska ingå i den delning av tillgångarna som enligt lag ska ske mellan makar då ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall, den så kallade bodelningen.

Av din fråga framgår att du gett gåvor till dina barn och att du som villkor angett att dessa gåvor ska vara enskild egendom. Om du inte uttryckligen skrivit i dina gåvobrev att det som träder i gåvans ställe inte ska vara enskild egendom så gäller ovanstående huvudregel och egendomen är enskild.

Detta innebär i din sons fall att den bostad som han köpte för de pengar han fått från dig i gåva också är hans enskilda egendom. Säljer han denna bostad och investerar försäljningslikviden i den nya bostaden blir en del av den nya bostaden också hans enskilda egendom.

Att ha i beaktande är dock att det är din son som måste visa att de pengar han investerar i den gemensamma bostaden verkligen kommer från den ursprungliga penninggåvan. Han bör därför hålla dessa medel åtskilda och inte sätta in dem på sitt lönekonto, ett gemensamt konto eller liknande. Kan han inte tydligt visa att pengarna som investeras i den gemensamma bostaden en gång kom från en gåva som var enskild egendom kan de ha förlorat sin karaktär av enskild egendom med följden att de ska ingå i bodelningen.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons