Annons

”Vad händer med arvet om den vi angett dött?”

För att undvika tvister mellan dina efterlevande kan det vara en god idé att upprätta ett testamente. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarfrågor inom familjerätt och arvsrätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och min fru har sedan länge upprättat ett testamente där vi anger vem som ärver vad efter vårt frånfälle. Vi tänker överse vårt testamente och eventuellt upprätta ett nytt.

I samband med detta undrar vi följande: vad händer med den del av kvarlåtenskapen en arvinge, genom legat, har rätt till men inte gör anspråk på?

Vem ärver legatet om den person vi angett är död vid vår bortgång?

Annons

För att undvika eventuella tvister mellan era arvingar rekommenderar jag er att i ert testamente skriva vem som ska erhålla legatet.

Caroline Elander Knip: I din fråga nämner du att ni testamenterat bort legat till vissa personer. Ett legat är en bestämd egendom som tillfaller någon genom testamente, och alltså inte en ospecificerad andel av kvarlåtenskapen. Det kan röra sig om till exempel en fastighet, en tavla eller ett visst penningbelopp. Legatet ska utges oskifto, det vill säga det ska utgå innan arvskifte sker avseende de övriga tillgångarna.

Vill inte den som tilldelats legatet, den så kallade legatarien, ta emot egendomen ni testamenterat så kvarstår egendomen som regel i dödsboet. Framgår inget annat av testamentet tillfaller egendomen den som ska ärva resten av er kvarlåtenskap.

Om legatarien inte vill ta emot egendomen bör detta på något sätt dokumenteras skriftligen så att det tydligt framgår att legatarien själv har avstått. I annat fall kan det uppstå frågor i efterhand om legatet inte är utgivet och eventuella arvingar till legatarien kan komma och ställa krav på att få legatet i dennes ställe.

Dör legatarien innan den har fått legatet så ärver enligt huvudregeln legatariens barn i dennes ställe. Observera att detta endast är huvudregeln och denna gäller endast om inget annat framkommer som talar för något annat.

För att undvika tolkningsproblem och eventuella tvister mellan era arvingar rekommenderar jag er att i ert testamente skriva vem som ska erhålla legatet för det fall en legatarie är död när det ska utges. Ni bör även specificera vem som ska erhålla legatet för det fall den ursprungliga legatarien inte vill ta emot det.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons