Annons

”Vad kan hända när jag eller min bror går bort?”

Sambor ärver inte varandra enligt lag. Den som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta ett testamente. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: I fjol genomfördes ett arvskifte efter det att båda föräldrarna gått bort. Min bror och jag tillskiftades en fastighet för sommarboende i lika delar, 50/50.

Min bror är skild sedan ett antal år och därefter sambo utan ett samboavtal. Han har två vuxna barn i sitt äktenskap. Jag är nyskild med två vuxna barn.

Jag skulle verkligen uppskatta om du kan reda ut vad som kan hända när jag eller min bror går bort och vad som bör göras innan.

Annons

Har min brors sambo någon möjlighet att ärva hans del av fastigheten om han går bort, eller går mina brorsbarn före? Ärver mina barn min andel av fastigheten vid min bortgång? Om jag i framtiden blir sambo, vad måste jag göra för att skydda min andel av fastigheten till förmån för mina barn?

Enda möjligheten för era sambor att ärva sommarfastigheten är att ni upprättar ett testamente där det framgår att ni vill att de ärver er.

Caroline Elander: Det framgår inte av din fråga om du och/eller din bror har ett testamente. Förutsatt att ni inte har något testamente kommer arvet efter er att fördelas enligt lag.

Enligt lag så ärver inte sambor varandra. Detta innebär att varken din brors sambo eller din eventuellt framtida sambo kommer att ärva era andelar av sommarfastigheten om någon av er går bort.

Då sommarfastigheten inte är införskaffad för att ni ska bo där tillsammans med era sambor så kommer era sambor inte heller att ha rätt att överta denna vid en eventuell bodelning, den fördelning av tillgångarna som vanligtvis sker när ett samboförhållande upphör.

Den enda möjligheten för era sambor att ärva sommarfastigheten är att ni upprättar ett testamente där det framgår att ni vill att de ärver er. Om varken du eller din bror har ett testamente med denna innebörd kommer era sambor således inte att ärva varken sommarfastigheten eller någon annan egendom av er.

Arvet efter er kommer istället att fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen. Denna innebär att det i första hand är era respektive barn som kommer att ärva er. Om dessa inte är vid liv kommer era barnbarn och eventuella barnbarnsbarn att ärva er. Är inte dessa heller vid liv ärver era föräldrar er. Eftersom du har uppgett att era föräldrar är avlidna kommer era föräldrars barn, det vill säga du och din bror, att i slutändan ärva varandra. Skulle inte ni vara vid liv ärver era far – och morföräldrar er om de fortfarande lever.

Finns det inga legala arvingar alls ärver Allmänna Arvsfonder all er egendom, så även den aktuella sommarfastigheten.

Vill ni ha det på något annat vis och frångå den legala arvsordningen får ni upprätta ett testamente i vilket ni anger vem eller vilka ni istället vill ska ärva er.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons