Annons

Vad säger kyrkan om homosexuell åtrå?

Under strecket
Publicerad

Vilket ansvar har prästutbildare för den teologiska argumentationen? Som redan påpekats av Elisabeth Gerle är tre av de fyra präster som på SvD Brännpunkt den 30 januari och 12 februari reagerat på KG Hammars öppna attityd gentemot homosexuella äktenskap inte bara är präster, utan har ledande positioner på Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.
Därmed har de stort inflytande på vad blivande präster kommer att lära sig, och därför förvånar också frånvaron av en mer innehållsrik argumentation än hänvisningar till vad andra samfund skall tycka om Svenska kyrkan som ett argument för status quo.
Enligt debattörerna är det kristna äktenskapet förbehållet en trogen och fruktsam relation mellan man och kvinna. Vad de verkar ha glömt är att Svenska kyrkan - liksom andra kyrkor - inte verkar finna några problem att viga män och kvinnor som aldrig kan få barn.

Fixeringen vid ett biologiskt reproduktionsideal, som den tidiga kristna kyrkan ärvde av sin samtid, har i vår tid totalt lyckats
skymma att den primära reproduktionen i kyrkan inte sker genom biologisk fruktsamhet, utan genom dop och omvändelse. I modern tid har det biologiska reproduktionsidealet förlett kyrkan till att betrakta den heterosexuella kärnfamiljen som Guds tidlösa ordning. Under långa perioder av kyrkans historia var man mer tveksam till detta, jungfruligheten sågs som det högsta idealet. Lärjungar, inte barn, var målet.
Vad den kristna kyrkan och dess teologi aldrig lyckats komma till rätta med, historiskt eller i nutid, är den fysiska åtrån. Visserligen utvecklade den ett rikt språk för det erotiska mötet mellan Gud och människa på det andliga planet - ofta med homoerotiska och könsöverskridande övertoner - men tyvärr motsvarades detta inte av någon (officiell) teologi för kropparnas eros.
Vad det homosexuella paret påminner den samtida kristna kyrkan om är möjligheten av en teologiskt legitim åtrå vars syfte inte är reproduktivt. Vore det inte hög tid för de lundensiska prästutbildarna att uppmärksamma den
genuint teologiska diskussion om sexualitet som internationellt förs av ledande anglikanska och katolska teologer på andra premisser än den svenska?

Utan en god argumentation skulle ju misstanken kunna dyka upp om att det är fördomar och inte skäl som styr inställningen till homosexuella äktenskap för en del prästutbildare i Lund.

Ola Sigurdson
Jayne Svenungsson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons